• Režim dňa

     • Škola je otvorená v čase od 7.00 hod. do 17.30 hod. Vyučovanie sa začína o 8.30 hod., v škole treba byť najneskôr o 8.15 hod., nech majú deti dostatok času pripraviť a naladiť sa na vyučovanie.

       
      Vyučujeme v blokoch:
       
      7:00 - 8:15

       Felix klub - aktívne hry, individuálna práca s deťmi, ktoré potrebujú pomôcť s učivom

      8:15

       odchod detí do tried, najneskorší odporúčaný príchod detí do školy

      8:30 - 9:25

       1. vyučovací blok (ranný kruh + 1. hodina)

      9:25 - 9:40

       prestávka na desiatu  

      9:40 - 11:10

       2. vyučovací blok (2. a 3. hodina)

      11:10 - 11:40

       prestávka (deti idú von)

      11:40 - 13:10

       3. vyučovací blok (4. a 5. hodina)

      12:25 - 13:10

       v prípade, že deti majú aj 4. vyučovací blok, idú na obed

      13:10 - 14:40

       4. vyučovací blok (6. a 7. hodina)

       

      12:25 - 12:45, resp. 13:10-13:45  obedňajšia prestávka (trvá približne 30 minút po skončení vyučovania) - vtedy máte možnosť vyzdvihnúť Vaše dieťa


       

      Režim počas klubu:
       
         obed-14:30

       voľná hra von (na vstupných dverách visí vždy papier s informáciou, kde sa ktorá trieda nachádza)

      14:30 - 14:45

       možnosť vyzdvihnúť deti z klubu

      14:45 - 15:45

       záľubka (organizovaná aktivita, počas ktorej Vás prosíme, aby ste deti vyzdvihovali  len v nevyhnutných prípadoch), prípadne krúžky

      15:45 - 16:00

       možnosť vyzdvihnúť deti z klubu

      16:00 - 17:00

       spoločná aktivita (organizovaná aktivita, počas ktorej ale deti z kubu môžete vyzdvihnúť - ZMENA oproti minulému školskému roku)

      17:00 - 17:30

       voľná hra

         

       

      Prosíme Vás, aby ste dodržiavali časy vyzdvihovania detí z klubu, počas aktivít nás (a najmä Vaše deti) Vaše príchody rušia v rozbehnutej  práci.

       

      Záľubky a spoločné aktivity si deti vyberajú podľa ponuky na magnetickej tabuli, ktorá visí za vstupnými dverami. Prváci si začnú aktivity vyberať až v druhom polroku, aby toho na nich nebolo zo začiatku priveľa. Aktivity budú mať organizované spoločne so svojimi vychovávateľmi v klube.

      Ak by ste nás predsalen mali problém nájsť, zoznam telefónnych čísiel bude vyvesený tiež na vstupných dverách a nájdete ho aj na našej stránke


      Klub bude fungovať aj pre žiakov druhého stupňa - piatakov, šiestakov, aj siedmakov budú mať svojho vychovaváteľa, voľnejší režim a dobrovoľné aktivity.

 • Fotogaléria

  • Vyberáme z karantény VI
  • Bioklimatické pásma sveta podľa Mravcov
  • Vyberáme z karantény V
  • Vyberáme z karantény IV
  • Vyberáme z karantény III
  • Riadnu že má moc... táto Veľká noc
  • Vyberáme z karantény II
  • Vyberáme z karantény I
  • Food art výzva - koronténa 2020
  • Delfíny a Kosatky- Plavecký kurz
  • Rok Sivka ohniváka (knižnica Turnianska) - kamzíky a žirafy
  • Karneval 2020