• NOVINKA: Od septembra 2022 otvárame prvácku triedu aj na Karloveskej 64 v budove Iuventy. Niekoľko miest máme aj v druhom ročníku. Záujemci o túto pobočku sa môžu registrovať do 22. 8. 2022.

     Pre záujemcov o zápis budúceho prváka do našej školy máme pripravený nezáväzný kontaktný formulár. 

      

     Ak máte záujem o zápis dieťaťa do našej školy s nástupom 1. septembra, je nutné ho vyplniť najneskôr do 31. januára. (Formuláre prijaté po tomto termíne nebudú akceptované.)


     Jeho vyplnením sa dostanete do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na deň otvorených dverí, informačné stretnutia, zápis. Na informačnom stretnutí sa oboznámite s našou školou, budete si môcť pozrieť priestory školy. Stretnutie je primárne pre rodičov predškolákov. 

     V mesiacoch február - apríl prebiehajú rodinné popoludnia, rozhovory s rodičmi a samotný zápis (apríl). Najneskôr do 31.5. vydávame rozhodnutia o prijatí.

        

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje