• Žiacky parlament je skupina zástupcov žiakov z jednotlivých tried druhého až ôsmeho ročníka našej školy, ktorá spoločne diskutuje o témach školského života a vyučovania, zastupuje názor a potreby žiakov svojej triedy. Svoje návrhy predkladá vedeniu školy. O priebehu a výsledkoch stretnutí následne informujú spolužiakov vo svojich triedach.

     V šk. roku 2019/2020 parlament zasadá každý týždeň s tým, že párne týždne bude mať zasadanie 1. stupeň samostatne a nepárne týždne zas 2. stupeň. Keď uzná za vhodné, stretnú sa všetci spolu.
      
     2., 3., 4., 5. ročníky (kde máme po dve triedy) majú po jednom zástupcovi z každej triedy. Rovnako tak aj triedy Vydry a Plameniaky. Sovy majú v parlamente dvoch žiakov z triedy.
      
     6 členov parlamentu je teda z prvého stupňa a rovnako 6 členov zo stupňa druhého.
     Zvolení zástupovia prváckej triedy - Kamzíkov majú štatút pozorovateľov.
      
      
 • Fotogaléria

  • Vyberáme z karantény VI
  • Bioklimatické pásma sveta podľa Mravcov
  • Vyberáme z karantény V
  • Vyberáme z karantény IV
  • Vyberáme z karantény III
  • Riadnu že má moc... táto Veľká noc
  • Vyberáme z karantény II
  • Vyberáme z karantény I
  • Food art výzva - koronténa 2020
  • Delfíny a Kosatky- Plavecký kurz
  • Rok Sivka ohniváka (knižnica Turnianska) - kamzíky a žirafy
  • Karneval 2020