• Žiacky parlament je skupina zástupcov žiakov z jednotlivých tried druhého až ôsmeho ročníka našej školy, ktorá spoločne diskutuje o témach školského života a vyučovania, zastupuje názor a potreby žiakov svojej triedy. Svoje návrhy predkladá vedeniu školy. O priebehu a výsledkoch stretnutí následne informujú spolužiakov vo svojich triedach.

     V šk. roku 2019/2020 parlament zasadá každý týždeň s tým, že párne týždne bude mať zasadanie 1. stupeň samostatne a nepárne týždne zas 2. stupeň. Keď uzná za vhodné, stretnú sa všetci spolu.
      
     2., 3., 4., 5. ročníky (kde máme po dve triedy) majú po jednom zástupcovi z každej triedy. Rovnako tak aj triedy Vydry a Plameniaky. Sovy majú v parlamente dvoch žiakov z triedy.
      
     6 členov parlamentu je teda z prvého stupňa a rovnako 6 členov zo stupňa druhého.
     Zvolení zástupovia prváckej triedy - Kamzíkov majú štatút pozorovateľov.
      
      
 • Fotogaléria

  • Babská jazda v Bibiane - žirafky a kamzice
  • Kamzíky sa vedia aj korčuľovať....
  • Keď tvoria Delfíny
  • Fyzika Vydier s Kajou
  • Zvyky a tradície - stridžie dni
  • Vianočné dielne II. týždeň
  • Zrod vesmíru v klube
  • Vianočné dielne I. týždeň
  • k 17. novembru
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: Vyzdvihovanie detí +421 948 083 870 Info škola +421948 277 556
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691