• Stravovanie

  • Žiaci majú zabezpečené obedy v školskej jedálni. Stravu dodáva Školské stravovacie zariadenie Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 

   Presun na obed a dozor počas obeda zabezpečujeme našimi pedagogickými zamestnancami.

   Všetky deti z prvého stupňa sú prihlásené na obed. Deti si nemôžu jedlo vyberať, aj keď to tak na stránke vyzerá. Všetky deti však nosia na obed čipy kvôli evidencii.

   Deti z druhého stupňa si jedlo vyberajú a objednávajú cez Edupage.


   Cena a spôsob platby

   Cena za obedy pre žiakov prvého stupňa je 1,69 €, druhého stupňa 1,76 €. Platby realizujte prevodom na účet dodávateľa stravy:  SK 15 1100 0000 0029 4002 7069. Variabilný symbol je rovnaký, ako pri platení príspevkov na školu, t.j. každé dieťa má svoj jedinečný VS.

   Stav platieb nájdete na stránke našej školy po prihlásení  alebo v mobilnej aplikácii EDUPAGE.


   Odhlasovanie obedov

   Na webstránke do 14:00 predchádzajúceho dňa, alebo ráno do 8:00 hod. , len v akútnych prípadoch na telefónnom čísle +421 910 259 609.


   Aktuálny jedálny lístok

   Jedálny lístok je dostupný na tejto stránke. Platí verzia, v ktorej sú uvedené len obedy bez možnosti výberu.

    

   Naše deti majú k dispozícii aj šalátový bar, ktorý obsahuje nádoby s rôznymi druhmi zeleniny a šalátov a deti si z neho samostatne naberajú.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Klub - kontakty
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • k 17. novembru
  • FELIX meniny
  • Zebry na výstave Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2019
  • Sprevádzaná prehliadka v ZOO
  • Záhrada, ktorá učí
  • Kosatky- Deň inak na Slavíne a v Horskom parku
  • Kosatky- Deň inak v Starom meste
  • Dožinky 2019
  • Čitateľská pasovačka
  • PANDY, KOALY - Dnes Inak - Slavín
  • Škola v prírode 2 Vydry, Sovy
  • Škola v prírode Vydry, Sovy