• FAQ Edupage- ako na to

    • Najčastejšie kladené otázky ohľadom Edupage a jej najpoužívanejšie funkcie na našej škole...

     • Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
     • Rád by som ospravedlnil moje dieťa z vyučovania v dĺžke 1-5 dní (alebo aj len z niektorých hodín). Ako na to? Elektronická ospravedlnenka! Návod cez webNávod cez appku.
     • V prípade akýchkoľvek žiadostí - ospravedlnenie na viac ako 5 dní, oslobodenie z tel. výchovy a iné - použite modul Žiadosti. Táto žiadosť je schvaľovaná pani riaditeľkou.
     • Ako odhlásim obed? Všetci žiaci majú prihlásené obedy. V prípade, že chcete obed odhlásiť, postupujte podľa návodu. Obed je možné odhlásiť najneskôr v daný deň do 8:00 ráno. Viac info ohľadom obedov nájdete v sekcii Život v škole -> Stravovanie.
     • Potrebujem potvrdenie o návšteve školy. Ako na to? Potvrdenie si viete vygenerovať sami, návod tu. Niektoré úrady (špeciálne v Rakúsku) požadujú opečiatkované potvrdenie. V tomto prípade si prosím vygenerujte potvrdenie, vytlačte (alebo ho pošlite teamleaderovi a on ho vytlačí) a opečiatkuje pečiatkou školy.
     • Na veľa školských akcií a aktivít (krúžky, korčuliarsky krúžok, plavecký, FELIX akadémia, Vianočné dielne,...) prebieha prihlasovanie prostredníctvom Edupage cez Prihlasovanie.
     • Na konzultačné hodiny (konkrétny časový interval s učiteľom) sa prihlasuje cez Konzultačné hodiny. Konzultačné hodiny zväčša vypisuje triedny učiteľ a informuje o nich prostredníctvom Infolistov.
     • Návod na platby nájdete tu.
     • Edupage ponúka aj možnosť odosielania správ. Prostredníctvom správ často informuje vychovávateľ rodičov, kde sa trieda bude nachádzať poobede vonku. Písomnú komunikáciu uprednostňujeme mailovú (ak sa s triednou pani učiteľkou/vychovávateľkou nedohodnete inak) a telefonicky viete zastihnúť vychovávateľa na triednom telefónnom čísle.

      

     Toto sú najčastejšie funkcie, ktoré budete zrejme využívať počas školského roka. 

     Keď si prezriete aplikáciu, objavíte veľa ďalších užitočných sekcií ako napr. v rámci "Vyučovania" nájdete: triednu knihuznámky (= žiacka knižka so slovným hodnotením), suplovaniedochádzku... ktoré sú už intuitívne.

     Kompletný návod na Edupage nájdete tu.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje