• Prestup z inej školy

  • Prestupy z inej školy sú možné len v prípade, že máme v príslušnom ročníku voľné miesta. Veľmi nám záleží na tom, aby deti, ktoré chodia do našej školy, boli spokojné. Preto už pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa zohľadňujeme záujem dieťaťa, jeho očakávania od školy, ako aj očakávania rodičov, pripravenosť dieťaťa na štýl vyučovania v našej škole. 

   V prípade záujmu o prestup sa prosím pripravte na tieto kroky:

   1. prejavenie záujmu - vyplnenie formulára

   2. vyplnenie dotazníka pre rodičov

   3. účasť na zápise prestupujúcich

   4. úhrada poplatku za proces prestupu

   5. absolvovanie skúšobných dní

   6. rozhovor s rodičmi

   7. zaplatenie zápisného

   A až po absolvovaní uvedených krokov vieme prijať rozhodnutie, či dieťa prijímame alebo nie.

   Prestupy realizujeme k 1.9. (formulár je potrebné vyplniť najneskôr do konca apríla predchádzajúceho školského roka) a k 1.2. (formulár je potrebné vyplniť najneskôr do 20. decembra daného školského roka). Zoznamy záujemcov vedieme dlhodobo, preto je vhodné, ak sa so záujmom o prestup ozvete včas, pokojne aj niekoľko mesiacov vopred.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Klub - kontakty
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • PANDY, KOALY - Dnes Inak - Slavín
  • Škola v prírode 2 Vydry, Sovy
  • Škola v prírode Vydry, Sovy
  • Návšteva z Nepálu.
  • Deň župných škôl
  • Strom dobrých skutkov
  • Pandy Prešov
  • Celoštátne kolo Supertrieda
  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO