• V priebehu šk. roka umožňujeme zákonným zástupcom prihlásiť dieťa do našej školy do rôznych ročníkov. Ich prijatie závisí od absolvovania prestupového procesu, jeho výsledkov, ale aj od toho, či je v danom ročníku voľné miesto.

     Prestupový proces organizujeme dvakrát ročne

     - ku 1.2.

     - ku 1.9. 

      

     Záujemci o prestup dieťaťa z inej školy najskôr vyplnia formulár , následne budú pozvaní na Deň otvorených dverí mailom. 

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje