• Meno a priezvisko:

     funkcia: delegovaný/volený za:
     Peter Halák predseda za zriaďovateľa
     Naďa Urbanová   za zriaďovateľa
     Rastislava Haláková   za zriaďovateľa
     Katarína Kalašová   za zriaďovateľa
     Zuzana Ležanská   za pedagogických zamestnancov
     Ondrej Struhár   za pedagogických zamestnancov
     Dana Sujová   za nepedagogických zamestnancov
     Tomáš Bujna   za rodičov
     Peter Hudec   za rodičov
     Miroslav Repka   za rodičov
     Zuzana Líšková   za rodičov
 • Fotogaléria

  • Babská jazda v Bibiane - žirafky a kamzice
  • Kamzíky sa vedia aj korčuľovať....
  • Keď tvoria Delfíny
  • Fyzika Vydier s Kajou
  • Zvyky a tradície - stridžie dni
  • Vianočné dielne II. týždeň
  • Zrod vesmíru v klube
  • Vianočné dielne I. týždeň
  • k 17. novembru
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: Vyzdvihovanie detí +421 948 083 870 Info škola +421948 277 556
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691