• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Súkromná základná škola FELIX, Krásnohorská 14, Bratislava na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Súkromná základná škola FELIX, Krásnohorská 14, Bratislava
   • Telefón
   • Recepcia:
    Vyzdvihovanie detí +421 948 083 870
    Info škola +421948 277 556
   • Adresa školy
   • Krásnohorská 3127/14, 851 07 Bratislava

    elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
    85107 Bratislava
    Slovakia
   • IČO
   • 42448484
   • DIČ
   • 2120122059
   • Účet
   • Tatra banka, a. s.
    Zriaďovateľ: 2920886691/1100
    IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje