• Na doobedňajšie vyučovanie nadväzuje poobedňajší Felix klub. V ňom podporujeme deti v zmysluplnom trávení voľného času, objavovaní, nachádzaní a rozvíjaní svojich telentov a silných stránok. Časť pobytu v klube strávi dieťa so svojim triednym vychovávateľom. Aktivity v rámci záujmovej činnosti si vyberá dieťa podľa vlastného uváženia z ponuky, ktorú denne vytvárajú naši vychovávatelia (v prípade ich neprítomnosti naše dohodárky - šikovné študentky VŠ pedagogického zamerania). Záľubky a tiež tzv. popoludky si teda deti vyberajú podľa ponuky na magnetickej tabuli, ktorá visí za vstupnými dverami po pravej strane. 

    Nakoľko si myslíme, že deti sa lepšie socializujú v prirodzenom prostredí, digitálne technológie prísne obmedzujeme. Ich používanie je v súlade so školským poriadkom.

    Prosíme Vás aby ste dodržiavali časy vyzdvihovania z klubu a nerušili priebeh aktivít (záľubiek) medzi 14:45 a 15:45. Režim klubu je súčasťou režimu dňa školy a je ho možné aj na našej stránke v sekcii O nás.

    Klub na našej škole funguje aj pre žiakov 2.stupňa. Je v ňom voľnejší režim, no stále platia pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Program vzniká a vytvára sa po dohode s deťmi. Niekedy je samostatný pre žiakov 2. stupňa, niekedy je zmiešaný s ostatnými ročníkmi. V prípade potreby zo strany žiakov nie je problém tiež vyhradiť samostatnú miestnosť na štúdium, kde môžu spoločne pracovať na projektoch, aktivitách, úlohách.

    Telefónne čísla na našich vychovávateľov nájdete na tomto ODKAZE

    Ak si želáte aby Vaše dieťa mohlo odchádzať zo školy / klubu samé, je potrebné odovzdať vyplnenú žiadosť na recepcii školy.

     

    V prípade, že máte záujem o zmenu počtu dní v klube, môžete tak urobiť až po prihlásení do Edupage. Následne prejdete na tento ODKAZ a na ňom nájdete formulár. Po prihlásení tento formulár nájdete aj v menu, v záložke ŠKD - Nahlasovanie zmien dochádzky v klube

    Tlačivá: 

     

                         

    Žiadosť o úpravu frekvencie

    návštevy školského klubu

     

    Žiadosť o uvoľnenie žiaka

    zo školy bez sprievodu rodiča

     

    Žiadosť o uvoľnenie žiaka

    zo školy v sprievode inej osoby

     

     

     

     

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje