• PEDAGOGICKÝ TÍM

    • Mgr. Zuzana Burjanová
    • Mgr. Zuzana BurjanováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8. Plameniaky
    • Mgr. Marta Páleníková
    • Mgr. Marta PáleníkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.Kamzíky
    • Mgr. Jana Bilá
    • Mgr. Jana BiláUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2. Žirafy
    • Mgr. Bernard Brisuda
    • Mgr. Bernard BrisudaVychovávateľ
    • Mgr. Barbora Drinková
    • Mgr. Barbora DrinkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3. Kosatky
    • Mgr. Miroslava Ješková
    • Mgr. Miroslava JeškováVychovávateľka
    • Mgr. Dávid Králik
    • Mgr. Dávid KrálikUčiteľ
    • Mgr. Hana Lacová
    • Mgr. Hana LacováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7. Sovy
    • Mgr. Mária Ledényiová
    • Mgr. Mária LedényiováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5. Mravce
    • Mgr. Marián Lezo, PhD.
    • Mgr. Marián Lezo, PhD.Vychovávateľ
    • Mgr. Zuzana Ležanská
    • Mgr. Zuzana LežanskáUčiteľka
    • Mgr. Nadežda Makarová
    • Mgr. Nadežda MakarováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 6. Vydry
    • Mgr. Barbora Medvecková
    • Mgr. Barbora MedveckováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4. Pandy
    • Veronika Nováková
    • Veronika NovákováVychovávateľka
    • Mgr. Eliška Polakovičová
    • Mgr. Eliška PolakovičováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2. Zebry
    • Mgr. Radomíra Příkaská
    • Mgr. Radomíra PříkaskáŠkolská psychologička
    • Mgr. Ľudmila Sedláčková
    • Mgr. Ľudmila SedláčkováŠkolská špeciálna pedagogička
    • Mgr. Ivan Srnka
    • Mgr. Ivan SrnkaVychovávateľ
    • Mgr. Ondrej Struhár
    • Mgr. Ondrej StruhárUčiteľ
     Triedny učiteľ: 3. Delfíny
    • Mgr. Mária Trenčanská
    • Mgr. Mária TrenčanskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4. Koaly
    • Mgr. Juraj Urblík
    • Mgr. Juraj UrblíkUčiteľ
     Triedny učiteľ: 5. Včely
    • Jana Bezáková
    • Jana BezákováUčiteľ
    • Mgr. Marek Budaj
    • Mgr. Marek BudajUčiteľ
    • Bc. Eva Čutková
    • Bc. Eva ČutkováVychovávateľka
    • Bc. Zuzana Gibláková
    • Bc. Zuzana GiblákováVychovávateľka
    • Mgr. Ján Kolesár
    • Mgr. Ján KolesárUčiteľ
    • Bc. Patrik Kozár
    • Bc. Patrik KozárUčiteľ
    • Monika Láslopová
    • Monika LáslopováVychovávateľka
    • Alexander Malík
    • Alexander MalíkVychovávateľ
    • Mgr. Ondrej Mikuláš
    • Mgr. Ondrej MikulášUčiteľ
    • Mgr. Miriama Olosová
    • Mgr. Miriama OlosováUčiteľka
    • Bc. Martina Palkovičová
    • Bc. Martina PalkovičováUčiteľka
    • Katarína Plevová
    • Katarína PlevováVychovávateľka
    • Bc. Katarína Porubská
    • Bc. Katarína PorubskáUčiteľka
    • Mgr. Edmund Richardson
    • Mgr. Edmund RichardsonUčiteľ
    • Mgr. Ivan Srnka
    • Mgr. Ivan SrnkaUčiteľ
    • Mgr. Karolína Šromeková
    • Mgr. Karolína ŠromekováUčiteľka
    • Ing. Veronika Zelinková
    • Ing. Veronika ZelinkováVychovávateľka
  • Fotogaléria

   • Babská jazda v Bibiane - žirafky a kamzice
   • Kamzíky sa vedia aj korčuľovať....
   • Keď tvoria Delfíny
   • Fyzika Vydier s Kajou
   • Zvyky a tradície - stridžie dni
   • Vianočné dielne II. týždeň
   • Zrod vesmíru v klube
   • Vianočné dielne I. týždeň
   • k 17. novembru
   • Kontakty

    • Súkromná základná škola Felix
    • info@skolafelix.sk
    • Recepcia: Vyzdvihovanie detí +421 948 083 870 Info škola +421948 277 556
    • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
    • 42448484
    • 2120122059
    • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691