• Seminár o zdravej výžive v škole

     • Pozývame vás na Seminár o zdravej strave vrámci projektu Erasmus+

      STEam methodology for heALTHy nutrition awareness - Food as cultural Heritage!

      • 24. apríl o 16.00 hod.

      • Krásnohorská 14, BA.

      Jana Urbanová: Prečo sa zaoberať jedlom v škole a prečo sa o jedle učiť?

      Jana Hakošová: Strava ako súčasť kultúrneho dedičstva.

       

      Súčasťou seminára je aj výstava žiackych prác.

       

      Prihlásiť sa môžete na uvedenom linku: https://bit.ly/4aEBUTq

       

      Tešíme sa na vás!

     • Staroveké raňajky

     • Dňa 12. a 13. februára 2024 sa v našej škole uskutočnili Staroveké raňajky pre rodičov žiakov 6. ročníkov. V rámci ročníkovej témy tak mali Lemury a Raje možnosť všestranne využiť a cibriť svoje zručnosti. Moderovanie trénovali pod taktovkou hlavnej organizátorky Majky Sabovej, tanec a dekoráciu stánkov zasa s hudobníčkou Oľou a výpočet pomeru ingrediencií v recepte a ich spoločný nákup s matematikárom Samkom. Čerešničkou na torte bolo okrem zábavného programu aj ochutnávanie pokrmov a nápojov, ktoré boli pripravené podľa receptov starých vyše 2000 rokov.

     • List Felixákom

     • Pred Vianocami napísali naše Chobotničky listy tretiakom Včielkam zo školy Felix v Trnave. V listoch sa im predstavili, napísali niečo o sebe a precvičili si samotné písanie listu. Kamaráti z Trnavy každému z nich na list odpísali, čo ich veľmi potešilo Preto sa rozhodli napísať im ďalší list a tentokrát dokonca na notebookoch!

     • Vianočné trhy a prezentácia projektu Erasmus+ Active

     • Milí rodičia a priatelia školy,
       

      radi by sme Vás pozvali na spoločné Vianočné trhy všetkých našich pobočiek a súčasne na multiplikačné podujatie vrámci projektu Erasmus+ Active, ktoré sa uskutočnia v stredu 13.12.2023 na pobočke Krásnohorská.

      PROGRAM

      15.00 - 16.00 hod. Prezentácia projektu 
       Erasmus+ Active

      Cieľom multiplikačného podujatia je predstaviť zámer projektu Erasmus+ Active, prezentovať
      niektoré práce študentov a opísať výstupy projektu. Cieľom tohto projektu je zvýšiť povedomie

      študentov o falošných správach, dezinformáciách a dezinformáciách, ktoré sa vyskytujú na internete, 

      v sociálnych médiách a na hlavných platformách.

       

      od 16.00 hod. Vianočné trhy


      Počas novembra a decembra deti usilovne pracovali na svojich výrobkoch na vianočných dielničkách. 

      A práve na týchto trhoch budú mať možnosť ich odprezentovať spolu s vedúcimi dielničiek. O peniazoch, ktoré

      deti získajú ich predajom (po odpočítaní nákladov), následne v triedach rozhodnú, na aké dobročinné účely poputujú.
      Príďte podporiť deti alebo si len vychutnať vianočnú atmosféru. Pre všetkých bude pripravené aj občerstvenie.

      Odporúčame priniesť si drobné na kúpu výrobkov a hrnček na vianočný punč.

      Tešíme sa na Vás.

     • Prezentácia výsledkov Projektu ClimaX

     • Pozývame vás na prezentáciu výsledkov nášho Projektu ClimaX, ktorý bol podporený grantom z ERASMUS+!
       

      V rámci neho sme integrovali všetky štyri disciplíny STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) do jedného medziodborového programu na podporu kritického myslenia žiakov školy o otázkach klimatických zmien

      Tešíme sa na vás v utorok 17.októbra o 15:45 hod. na pobočke Krásnohorská

       

      Viac na: https://www.erasmusclimax.net/home

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje