• k 17. novembru

     • Do galérie k 17. novembru boli pridané fotografie.

      30. výročie Nežnej revolúcie sa blíži a Majo sa na dejepise s deťmi pripravuje naozaj poctivo.

     • Testovanie 5

     • Testovanie 5 – 2019

       

      Termín:      20. novembra 2019 (streda)

       

      Predmety:   Slovenský jazyk a literatúra

                           Matematika

       

      Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5.ročníka.

       

      Ciele testovania:

      • Vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2.
      • Testovanie 5 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2.
     • FELIX meniny

     • Pridajte sa k nám a oslávme spolu Felix meniny lampiónovým sprievodom v stredu 20.novembra. Tešíme sa na Vás!

     • Zebry na výstave Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2019

     • Do galérie Zebry na výstave Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2019 boli pridané fotografie.

      Výstava je ešte stále na Bratislavskom hrade. Vystavených bolo množstvo ilustrácií zo 47 krajín. Na konci si niektoré zebričky nakreslili logo, ktoré by o 2 roky mohlo byť novým logom výstavy. Držte päste ;)

     • Postup pri prijímaní žiakov do 1. ročníka

     • Milí priaznivci školy FELIX,

      v priebehu decembra pripravujeme dni otvorených dverí pre záujemcov o zapísanie prvákov do našej školy k septembru 2020.

      Vzhľadom na veľký záujem o školu budeme na dni otvorených dverí pozývať iba registrovaných záujemcov. Tí, čo sú už registrovaní, budú pozvaní automaticky. Ostatní záujemcovia sa môžu registrovať do 15.11. Podľa tejto registrácie začneme oslovovať záujemcov. Týka sa to aj rodičov našich žiakov, pokiaľ máte doma predškoláka, ktorého by ste radi zapísali do našej školy.

      Nezáväzný registračný formulár: formulár

      Čo sa týka prijímania nových prvákov, dnes vieme, že na Krásnohorskej aj na Tematinskej ul. určite otvoríme jednu triedu prioritne pre súrodencov našich žiakov. Ďalšie nové priestory riešime tak, aby sme mohli uspokojiť záujemcov o školu Felix.

     • Testujeme sa.

     • Vďaka spolupráci skvelo plníme vo FELIXE všetky úlohy: tentokrát celoslovenské Testovanie telesných predpokladov vďaka tímovej práci našich učiteľov aj žiakov vyšších ročníkov, ktorí obetavo pomáhajú zvládnuť neľahké úlohy prváčikom.

     • Záhrada, ktorá učí

     • Založiť záhradu je veriť v zajtrajšok 😉

      Minulý týždeň sme oficiálne otvorili našu “Záhradu, ktorá učí”! Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli - žiakom s pani učiteľkou Naďou za prípravu projektu, krásny program a parádne pokusy, kolegom za pomoc a organizáciu, pani architektke za návrh rozmiestnenia jednotlivých prvkov - pocitový chodník, vyvýšené záhony, kompostovisko, cintorín odpadu a pod.Poďakovanie patrí aj CEEV ŽivicaIKEA a našej Kataríne Kalašovej, bez ktorých podpory by tento krásny projekt nebol! Buduci rok si takto budeme vychutnávať úrodu z našej záhradky 🍀💚

      Do galérie Záhrada, ktorá učí boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Klub - kontakty
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • k 17. novembru
  • FELIX meniny
  • Zebry na výstave Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2019
  • Sprevádzaná prehliadka v ZOO
  • Záhrada, ktorá učí
  • Kosatky- Deň inak na Slavíne a v Horskom parku
  • Kosatky- Deň inak v Starom meste
  • Dožinky 2019
  • Čitateľská pasovačka
  • PANDY, KOALY - Dnes Inak - Slavín
  • Škola v prírode 2 Vydry, Sovy
  • Škola v prírode Vydry, Sovy