• Staroveké raňajky

     • Dňa 12. a 13. februára 2024 sa v našej škole uskutočnili Staroveké raňajky pre rodičov žiakov 6. ročníkov. V rámci ročníkovej témy tak mali Lemury a Raje možnosť všestranne využiť a cibriť svoje zručnosti. Moderovanie trénovali pod taktovkou hlavnej organizátorky Majky Sabovej, tanec a dekoráciu stánkov zasa s hudobníčkou Oľou a výpočet pomeru ingrediencií v recepte a ich spoločný nákup s matematikárom Samkom. Čerešničkou na torte bolo okrem zábavného programu aj ochutnávanie pokrmov a nápojov, ktoré boli pripravené podľa receptov starých vyše 2000 rokov.

     • List Felixákom

     • Pred Vianocami napísali naše Chobotničky listy tretiakom Včielkam zo školy Felix v Trnave. V listoch sa im predstavili, napísali niečo o sebe a precvičili si samotné písanie listu. Kamaráti z Trnavy každému z nich na list odpísali, čo ich veľmi potešilo Preto sa rozhodli napísať im ďalší list a tentokrát dokonca na notebookoch!

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje