• Aby sme sa v škole Felix cítili šťastní, máme práva, ktoré nikto nesmie porušovať.

     1. Mám právo na priateľstvo, ohľaduplnosť, prijatie v kolektíve, právo zapojiť sa do aktivít.

     2. Mám právo na bezpečie, nesmie sa mi slovne ani fyzicky ubližovať.

     3. Mám právo na pomoc, keď si s niečím neviem dať rady.

     4. Mám právo na slušné správanie, zdvorilosť, rozprávanie bez nadávok.

     5. Mám právo na rešpekt k mojím názorom a potrebám.

     6. Mám právo na nerušenú prácu, ticho, osobný priestor a čas, aby som mohol pracovať najlepšie, ako viem.

     7. Mám právo na čisté prostredie, upratané a nezničené pomôcky a hračky.

      

     8. Mojou povinnosťou je správať sa tak, aby som práva ostatných neporušoval.

      

     Tieto práva majú všetci žiaci, učitelia aj ďalší ľudia, ktorí patria do školy Felix.

 • Fotogaléria

  • Vyberáme z karantény I
  • Food art výzva - koronténa 2020
  • Delfíny a Kosatky- Plavecký kurz
  • Rok Sivka ohniváka (knižnica Turnianska) - kamzíky a žirafy
  • Karneval 2020
  • Kamzíky autobusári a priatelia
  • Hviezdoslavov Kubín- školské kolo
  • Babská jazda v Bibiane - žirafky a kamzice
  • Kamzíky sa vedia aj korčuľovať....
  • Keď tvoria Delfíny
  • Fyzika Vydier s Kajou
  • Zvyky a tradície - stridžie dni