• Aby sme sa v škole Felix cítili šťastní, máme práva, ktoré nikto nesmie porušovať.

     1. Mám právo na priateľstvo, ohľaduplnosť, prijatie v kolektíve, právo zapojiť sa do aktivít.

     2. Mám právo na bezpečie, nesmie sa mi slovne ani fyzicky ubližovať.

     3. Mám právo na pomoc, keď si s niečím neviem dať rady.

     4. Mám právo na slušné správanie, zdvorilosť, rozprávanie bez nadávok.

     5. Mám právo na rešpekt k mojím názorom a potrebám.

     6. Mám právo na nerušenú prácu, ticho, osobný priestor a čas, aby som mohol pracovať najlepšie, ako viem.

     7. Mám právo na čisté prostredie, upratané a nezničené pomôcky a hračky.

     8. Mojou povinnosťou je správať sa tak, aby som práva ostatných neporušoval.

      

     Tieto práva majú všetci žiaci, učitelia aj ďalší ľudia, ktorí patria do školy Felix.

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje