• Ukrajinské deti v našej škole
     • Ukrajinské deti v našej škole


     • S veľkým rešpektom sledujeme situáciu na Ukrajine, a preto aj my ako škola hľadáme možnosti ako v tejto chvíli aspoň trošku pomôcť a umožniť deťom z Ukrajiny začleniť sa do komunity, prísť na iné myšlienky, skúsiť žiť trošku normálny život. 

      Z toho dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť:

      • samostatnú zmiešanú triedu pre deti vo veku 6 až 10 rokov (1.stupeň) v budove Iuventy (Karloveská 64) s vyučovacím jazykom ukrajinským.                             
      • pre starších žiakov vo veku 11 až 15 rokov (2.stupeň) s vyučovacím jazykom slovenským na Krásnohorskej 14 v Petržalke.   
      • pre študentov 1. ročníka gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským  na Gymnáziu FELIX na Krásnohorskej 14 v Petržalke.                       

      ​​​​​​​Štúdium pre všetkých žiakov bude do konca júna bezplatné!

      Doučovanie slovenského jazyka budeme riešiť individuálne podľa záujmu rodičov.

       

      Aktuálne máme plnú kapacitu vo všetkých triedach. Registrovať sa môžete jedine ako náhradníci.

       

      Vzhľadom k obmedzenému počtu miest, je potrebné zaregistrovať sa vo formulári na nasledujúcom odkaze:

      Na základe vyplneného formulára sa rodičom ozveme ohľadom ďalšieho postupu.
       

      Každý žiak/študent musí mať požiadané o azyl, alebo mať na Slovensku vybavené dočasné útočisko.


      Užitočné odkazy

       

    • Covid opatrenia v škole po jarných prázdninách
     • Covid opatrenia v škole po jarných prázdninách

      • kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v rámci kolektívu v triede

      - ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, žiaci a pedagogickí/odborní zamestnanci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19.

      Títo žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne odporúčame respirátor FFP2.

       

      • individuálna izolácia

      - je obmedzenie pohybu osôb ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19

      - do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19

      •  karanténa žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 mimo školy

      Žiak, ktorý bol mimo školy v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, 2 dni pred potvrdením pozitivity tejto osoby alebo objavením prvých klinických príznakov, nastupuje do 5-dňovej karantény a nenavštevuje školu ani školské zariadenie.

       

      • rúška/respirátor

      Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka.  

       

      Rúška sú povinné:

      - na chodbách a v spoločných priestoroch, a na vyučovaní, kde dochádza k premiešavaniu žiakov z viacerých tried  

      - v rannom a poobednom škd

       

      Rúška sú nepovinné, ale odporúčané: 

      - počas vyučovacieho procesu v kolektíve jednej triedy

       

      Nosenie respirátorov FFP2 po izolácii: 

      - povinne 5 dní po jej ukončení, žiaci v škole a školskom zariadení respirátor môžu nahradiť rúškom, avšak dôrazne odporúčame nosiť žiakom respirátor

       

      • Informáciu o pozitívnom výsledku testu na covid ochorenie dieťaťa naďalej nahlasujte na mail: alexandra.plankova@skolafelix.sk, v kópii triednemu učiteľovi

       

    • Nástup žiakov do školy 10. januára 2022
     • Nástup žiakov do školy 10. januára 2022

     • Dobrý deň, milí rodičia,

      dovoľte, aby som Vám v mene kolektívu školy FELIX popriala nový rok plný lásky, zdravia, rodinnej pohody a pracovných úspechov.

       

      Od pondelka 10. januára 2022 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov základných škôl, avšak  budú platiť prísne protiepidemické opatrenia.  

       

      A preto by sme Vás radi informovali o opatreniach súvisiacich s nástupom detí do školy.

      • Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú na základných školách povinné rúška pre všetkých žiakov na 1. a na 2. stupni v celom objekte školy.
      • V záujme, aby sme mohli mať  školu otvorenú čo najdlhšie, veľmi odporúčame, aby ste zabezpečili Ag samotestovanie deti vždy v nedeľu večer a v stredu večer. Ak sa vyskytne pozitívny prípad, hláste to prosím bezpodmienečne mne ako riaditeľke školy - alexandra.plankova@skolafelix.sk  
      • Školy sa budú opäť  riadiť manuálom "Školský semafor"

      - školy by sa plošne zatvárať nemali

      - v prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ

      - rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť regionálny hygienik /napr. pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb/

      Školský semafor  https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf

       

      • Pri nástupe žiakov do školy v pondelok je potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti,

      a to v písomnej forme alebo elektronicky:

      - v prílohe máte tlačivo, ktoré môžete vypísať a žiak ho ráno pri nástupe do školy odovzdá TU

      - vyplnenie tlačiva v EduPage /Vyhlásenie o bezpríznakovosti/

       

      • Ranný klub a poobedný klub od 10.1. do 14.1.

      - ranný klub bude od 7.00 do 8.00 hod., žiaci budú rozdelení:

      žiaci 1.+2. ročníka - Chobotnice, Medvede, Rysy, Žaby 

      žiaci 3.+4.+5. ročníka Kamzíky, Zebry, Žirafy, Delfíny, Kosatky

       

      V poobednom klube bude so svojou triedou triedny vychovávateľ do 16.30 hod., v tomto čase je zabezpečené nemiešanie sa detí v klube.

      Od 16.30 do 17.00 hod. budú žiaci v klube rozdelení tak ako v rannom klube.

      Zberný klub bude od 17.00 do 17.30 hod. pre všetkých žiakov.

       

      • Príchod žiakov  do školy od 10.1.  do 14.1.

      Prosíme, aby príchod žiakov do školy  bol v čase od 8.00 do 8.15 hod.. Po rannom filtri idú žiaci ku svojim šatňovým skrinkám,  a následne idú priamo do tried.

      • TV bude realizovaná iba v exteriéri -  ak to počasie umožní. /prechádzky,../
      • Od pondelka 10. januára od 12.00 hod. si budete môcť vyzdvihnúť Ag samotesty na recepcii školy.  

      Od pondelka 10. januára spúšťame 6. kolo distribúcie antigénových samotestov, o ktoré môžete požiadať prostredníctvom akcie zverejnenej v Edupage od 7.1. od 6.00 hod. do 9.1. do 18.00 hod. 

       

      • Informácie týkajúce sa krúžkov a ďalších voľnočasových aktivít Vám prepošle Majo Lezo - riaditeľ CVČ koncom týždňa, keď ministerstvo aktualizuje Školský semafor a budú jasnejšie pokyny.

      Veríme, že každý z Vás vykročil do nového roka tou správnou nohou, plný elánu, sily a chuti plniť svoje sny.
      Želáme Vám, aby nový rok bol pre Vás lepší, krajší, pokojnejší a hlavne zdravší. 

       

     • Začiatok školského roka 2021/22

     • Milí naši žiaci, milí rodičia,

      myslím, že nielen mne, ale aj Vám, Vašim rodičom, starým rodičom, súrodencom, skrátka nám všetkým sa zdá, že čas nepredstaviteľne letí. Akoby to bolo včera, keď ste v júni končili svoje ročníky, boli pred Vami letné prázdniny, ktoré sa Vám zdali ako dlhé letné obdobie voľna, oddychu na morských plážach, či doma, na čarokrásnom Slovensku.

      Verím, že ste si všetci spolu so svojimi rodinami oddýchli a načerpali potrebné množstvo síl do nastávajúceho školského roka. Rovnako prázdniny, ako vlastne všetko, má svoju konečnú a my sa ocitáme na prahu ďalšej etapy školskej práce, za ktorou budete chodiť do svojej , verím, milovanej školy. Vaši učitelia tiež trochu a celkom zaslúžene oddychovali, no aj počas tohto obdobia sa usilovne pripravovali na nový školský rok, aby Vám všetkým prinášali nové a dôležité informácie, otvárali zaujímavé učebné postupy, objasňovali nepoznané. aby Vás sprevádzali doposiaľ nepoznanými zákutiami získavania potrebných vedomostí. Pracujú  neustále na svojom vlastnom vzdelávaní, pretože chcú  byť, aj keď už teraz sú, sprievodcami a odbornými poradcami pri Vašom fyzickom i duševnom vývoji, na Vašej školskej ceste, ktorá Vás istým krokom vedie k stále vyšším métam a  k vytýčenému cieľu. I v tomto roku na Vás všetkých, milí naši žiaci, čaká veľa krásnych študijných a spoločenských chvíľ, počas ktorých stále viac a viac priateľsky vnímajte svojich spolužiakov ako skutočných kamarátov, pomôžte tým, ktorí pomoc potrebujú, respektíve Vás o ňu slušne požiadajú, žite spolu v šťastnej škole vzájomne v náručí tolerancie, porozumenia, teda skutočného múdreho a inteligentného dospievajúceho mladého človeka.

      Záverom Vám, milí moji, želám veľa zdravia, veľa síl na prácu, ktorá je vždy výzvou, veľa pevných priateľstiev čistých a férových, želám všetkým bez rozdielu krásny školský rok 2021 / 22.

      Rovnako Vám , milí rodičia našich žiakov prajem pevné zdravie, trpezlivosť, pohodu pri povedzme si, spoločnej výchove Vašich detí, na ktorej nám, verte, veľmi, veľmi záleží. Teším sa opäť na plodnú spoluprácu s Vami. 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            Alexandra Planková

     • ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021/2022

     • Cieľom manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“).
      Stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí.

      Za týmto účelom a za účelom minimalizovania rizika zatvárania škôl, sú riaditelia povinní poskytovať ministerstvu aktuálne informácie o vývoji epidemiologickej situácie v škole na stránke www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

      Riaditeľ školy je povinný pravidelne nahlasovať informácie o situácii v prostredníctvom online formulára ministerstvu:

      a) každý pondelok, a zároveň

      b) bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu COVID-19

      Presné údaje umožnia ministerstvu rýchlo reagovať na situáciu v školách a primerane aktualizovať zavedené bezpečnostné opatrenia a odporúčania.

      Informácie o aktualizácii manuálu či iné dôležité informácie týkajúce sa prevádzky škôl v školskom roku bude ministerstvo zasielať emailom riaditeľom škôl, a aj učiteľom a riaditeľom odborov školstva na okresných úradoch.

      V prípade otázok k prevádzkovým podmienkam školy a školských zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 môžete kontaktovať ministerstvo prostredníctvom e-mailu: covid19@minedu.sk

       

      Aktuálna verzia manuálu je platná a účinná po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle ministerstva: www.minedu.sk/skolsky-semafor.
      Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je účinný aj počas trvania núdzového stavu vyhláseného na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky.
       

      PREHĽAD OPATRENÍ ŠKOLSKÉHO SEMAFORU 2021/2022

      1. BEZPRÍZNAKOVOSŤ

      • pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“. Žiak s príznakmi musí zostať doma.

      2. PROTILÁTKY

      • Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19
                         - po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
                         - po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom

      3. VÝNIMKY Z KARANTÉNY

      • Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:
                         - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky)
                         - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
       Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“.

      4. PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH

      • Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 5-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
      • Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.
      • Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

      5. OSPRAVEDLNENIE DOCHÁDZKY

      • Rodičia môžu v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o ochorení“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní.

      6. OČR

      • Rodič má nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné ak riaditeľ školy alebo RUVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov alebo žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.

      7. POVINNOSTI RODIČA

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy
      • zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky
      • ak sa u dieťaťa prejaví v období od 2.9. bežná choroba, postupuje rodič tak ako doteraz v zmysle školského poriadku (ospravedlnenie do 3 dní bez nutnosti lekárskeho potvrdenia zadá cez žiadosť na Edupage školy).
      • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/22, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§ 152 ods. c)zákona č. 245/2008 Z.z.)

      8. STRAVOVANIE

      • stravovanie sa realizuje v školskej jedálni
      • rúško je povinné počas čakania na obed, usádzania sa k stolom ako i počas odnášania zvyškov jedla pre žiakov ako i pedagogických a nepedagogických zamestnancov; rúško môže byť dolu z tváre len počas jedenia pri stole.
      • dozor v jedálni zabezpečí, aby sa skupiny nemiešali; príchod skupín na obedy bude podľa aktuálneho rozvrhu žiakov
      • za týmto účelom škola zabezpečí vydávanie zabalených príborov do servítky, misiek so šalátom personálom; misa s polievkou bude na stole, naberanie z nej zabezpečí dozor.
        

      Karanténa je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVD-19. Osoba podozrivá na ochorenie COVID19 zostane doma alebo v určenom karanténnom zariadení podľa posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe).

      Karanténa je pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov alebo od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú. Karanténa trvá 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19. Tieto osoby sú povinné mať 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

      Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.


      ŠS v školskom roku 2021/2022 manuál pre všetky druhy škôl: 
      https://www.minedu.sk/data/att/21852.pdf

      ŠS a súbory na stiahnutie: 
      https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje