• Dištančné vyučovanie minimálne do 14.februára 2021

     • Milí rodičia,

      Minister školstva, na základe Rozhodnutia  / Číslo: 2021/10079:1-A1810 / zo dňa 5.februára 2021 / piatok o 20.00 hod. / umožnil otvorenie škôl pre 1. stupeň ZŠ s účinnosťou od 8.februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

      V piatok 5. februára 2021 o 14.30 hod. vydal RÚVZ BA Stanovisko, v ktorom odporúča neotvárať školy v Bratislavskom kraji od 8. februára 2021 minimálne 2 týždne, odvolávajúc sa na epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19.

      Starostovia Bratislavských mestských častí v súčinnosti s primátorom Bratislavy rozhodli, že min. tento týždeň, t. j. do 14. februára 2021 zostanú školy v ich zriaďovateľskej pôsobnosti zatvorené z dôvodu ochrany životov a zdravia.

      My ako škola pôsobiaca na území Bratislavy so žiakmi zo širšieho okolia nevidíme dôvod ísť proti odporúčaniu RÚVZ BA a rozhodnutiu ostatných zriaďovateľov. Chceme podporiť možnosť zlepšenia epidemiologickej situácie tým, že rešpektujeme odporúčanie  RÚVZ BA o neotvorení školy v týchto dňoch.

      Preto sme prijali Rozhodnutie na úrovni Riaditeľa školy, ako príslušného orgánu v súlade so zákonom 596/2003 Z.z. o tom, že pokračujeme v dištančnom vzdelávaní a prezenčné vyučovanie bude prerušené. Výnimku budú mať naďalej iba žiaci, ktorých rodičia sú z kritickej infraštruktúry.

      Na základe takto vydaného Rozhodnutia riaditeľa školy ide o rozhodnutie príslušného orgánu o prerušení prezenčného vyučovania a teda rodičia detí do dovŕšenia 11 roku majú nárok na pandemickú OČR tak ako doteraz.

      Školu teda prezenčne neotvorime minimalne do 14.februára 2021 a pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. O prípadnom otvorení školy alebo pokračovaní v dištančnom vzdelávaní od 15. februára 2021 rozhodneme hneď, ako budú zverejnené aktuálnejšie odporúčania alebo rozhodnutia RÚVZ BA alebo ďalších orgánov.

      RÚVZ BA v súlade s Vládou SR schváleným COVID automatom by mal každý týždeň aktualizovať vývoj epidemiologickej situácie na území mesta Bratislavy a svoje odporúčanie vzhľadom na školy. Tieto odporúčania budeme brať do úvahy pri ďalšom rozhodovaní.

       

      Ďakujeme za pochopenie.

      S pozdravom, Alexandra Planková

                             Peter Halák

     • Vyučovanie od 8. februára

     • Milí rodičia,

      • na základe Rozhodnutia Ministra školstva z dňa 5.februára 2021 /  Číslo: 2021/10079:1-A1810 / je možné obnoviť vyučovanie na 1. stupni ZŠ, ak to prevádzkové podmienky umožňujú
      • na základe Stanoviska Regionálneho hygienika v Bratislavskom kraji z dňa 5. februára 2021  otvorenie škôl v súčasnej situácii môže viesť k zhoršeniuepidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Bratislavskom kraji - a preto odporúča neotvárať všetky školy na území jeho okresov (Bratislava I-V, Malacky, Pezinok a Senec) od 8. februára 2021, ale s časovým odkladom minimálne 2 týždňov.

      Termín otvorenia škôl bude predmetom ďalšieho epidemiologického vyhodnocovania.

       

      Proces prípravy na otvorenie školy je síce rozbehnutý, ale zodpovednosť za zdravie  žiakov a zamestnancov našej školy je pre nás prioritou. 

       

      Školu nebudeme otvárať, pokiaľ RÚVZ BA  nevydá stanovisko s odporúčaním na otvorenie škôl. Nemôžeme nezodpovedným otváraním školy ohrozovať zdravie žiakov ani zamestnancov školy. 

       

      Prosíme o trpezlivosť a dôveru našich rozhodnutí. Sú to rozhodnutia, i keď možno nie populárne pre všetkých rodičov, ale sú neunáhlené a rozvážne. 

      A zároveň chceme vyjadriť poďakovanie, že stojíte pri nás, veríme, že len spoločnými silami a vzájomnou podporou dokáže túto náročnú situáciu zvládnuť.

       

      S pozdravom, Alexandra Planková

                              Peter Halák

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje