• Vyučovanie od 15.februára - 1. stupeň

     • Milí rodičia,

      radi by sme Vás informovali, že od pondelka 15.2.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie na 1. stupni vo vybraných skupinách nasledovne:  

       

      1. ročník: 

      Žaby - Krásnohorská - Baška Medvecková prezenčne

      Korytnačky, Vlky - Tematínska - Peťka Zimermanová prezenčne

      Žaby,  Korytnačky, Vlky - Mirka Olosová online

      2. ročník: 

      Kamzíky - Krásnohorská - Marta Páleníková prezenčne

      Veveričky - Tematínska - Paula Kollár - Zolnianska prezenčne

      Kamzíky - Ľudka Sedláčková online

      Líšky, Ježkovia - Tematínska - Mirka Hasilová prezenčne

      Líšky, Ježkovia, Veveričky - Katka Slobodová online  

      3. ročník: 

      Zebry - Majka Trenčanská online

      Žirafy, Zajace, 2 Zebry - Krásnohorská - Janka Bilá prezenčne

      Žirafy, Zajace - Alenka Matúšková online

      4. ročník: 

      Kosatky, Delfíny - Krásnohorská - Barborka Drinková prezenčne 

      Kosatky, Delfíny - Ondro Struhár - online

       

      s tým, že poobede bude zabezpečený klub prezenčne pre žiakov, ktorí boli nahlásení.

       

      Pri zaradení žiakov do skupín sme zohľadnili záujem konkrétnych žiakov o prezenčné, resp. dištančné vyučovanie ako aj možnosti našich pedagogických zamestnancov.

      O prezenčné vyučovanie prejavilo záujem súhrnne za obe školy približne 60% žiakov.

       

      Snažili sme sa vyriešiť situáciu tak, aby každý žiak mal buď plnohodnotné prezenčné alebo plnohodnotné dištančné vyučovanie.

      Pri tomto rozdelení u nikoho nenastáva situácia, že by dostal iba úlohy namiesto online vyučovacích hodín.

       

      Prosím, vnímajte toto rozhodnutie ako pokus o nastavenie ako tak možného fungovania školy počas najbližších 2 týždňov.

      Rozumieme, že to nie je ideálne, nakoľko nie každé dieťa bude dočasne pokračovať vo vyučovaní so svojím triednym učiteľom.

      Ale veríme, že aj vďaka nasadeniu našich učiteľov bude vyučovanie takto fungovať naďalej čo najlepšie.

       

      V tejto podobe sa budeme snažiť fungovať najbližšie 2 týždne s tým, že potom nasledujú jarné prázdniny.

      Medzitým sa môže skomplikovať epid. situácia tak medzi našimi žiakmi ako aj v Bratislave celkovo a je možné, že budeme musieť režim upravovať aj skôr.

      Alebo v opačnom prípade, ak sa za tie 3 týždne situácia zlepší a akonáhle prejaví záujem viac žiakov o prezenčné vyučovanie,

      tak po jarných prázdninách podľa toho upravíme zadelenie žiakov do skupín. 

       

      Aby sme predišli chaosu, prosím rešpektujte zadelenie žiakov podľa toho, ako ste sa nahlásili minimálne na najbližší týždeň.

      Ak by ste mali záujem zmeniť dištančné vyučovanie na prezenčné alebo naopak, píšte prosím priamo mne, budem sa snažiť situáciu priebežne riešiť. Zmeny však budeme vedieť akceptovať vždy len na týždennej báze. t.j. najbližšie až od 22.2.2021.

       

       Pri nástupe dieťaťa do školy je potrebné

      • aby aspoň jeden rodič mal negatívny test na COVID nie starší ako 7 dní, alebo sa na neho vzťahovala výnimka (absolvoval očkovanie proti COVID alebo prekonal COVID)
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti /príloha/.

      Vyučovanie žiakov bude prebiehať za sprísnených epidemiologických opatrení – ranného filtra, častého vetrania a obmedzenia miešania detí medzi jednotlivými skupinami.

       

       

       

      S pozdravom, krásny víkend Alexandra Planková,

                                                    Peter Halák

     • Dištančné vyučovanie minimálne do 14.februára 2021

     • Milí rodičia,

      Minister školstva, na základe Rozhodnutia  / Číslo: 2021/10079:1-A1810 / zo dňa 5.februára 2021 / piatok o 20.00 hod. / umožnil otvorenie škôl pre 1. stupeň ZŠ s účinnosťou od 8.februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

      V piatok 5. februára 2021 o 14.30 hod. vydal RÚVZ BA Stanovisko, v ktorom odporúča neotvárať školy v Bratislavskom kraji od 8. februára 2021 minimálne 2 týždne, odvolávajúc sa na epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19.

      Starostovia Bratislavských mestských častí v súčinnosti s primátorom Bratislavy rozhodli, že min. tento týždeň, t. j. do 14. februára 2021 zostanú školy v ich zriaďovateľskej pôsobnosti zatvorené z dôvodu ochrany životov a zdravia.

      My ako škola pôsobiaca na území Bratislavy so žiakmi zo širšieho okolia nevidíme dôvod ísť proti odporúčaniu RÚVZ BA a rozhodnutiu ostatných zriaďovateľov. Chceme podporiť možnosť zlepšenia epidemiologickej situácie tým, že rešpektujeme odporúčanie  RÚVZ BA o neotvorení školy v týchto dňoch.

      Preto sme prijali Rozhodnutie na úrovni Riaditeľa školy, ako príslušného orgánu v súlade so zákonom 596/2003 Z.z. o tom, že pokračujeme v dištančnom vzdelávaní a prezenčné vyučovanie bude prerušené. Výnimku budú mať naďalej iba žiaci, ktorých rodičia sú z kritickej infraštruktúry.

      Na základe takto vydaného Rozhodnutia riaditeľa školy ide o rozhodnutie príslušného orgánu o prerušení prezenčného vyučovania a teda rodičia detí do dovŕšenia 11 roku majú nárok na pandemickú OČR tak ako doteraz.

      Školu teda prezenčne neotvorime minimalne do 14.februára 2021 a pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. O prípadnom otvorení školy alebo pokračovaní v dištančnom vzdelávaní od 15. februára 2021 rozhodneme hneď, ako budú zverejnené aktuálnejšie odporúčania alebo rozhodnutia RÚVZ BA alebo ďalších orgánov.

      RÚVZ BA v súlade s Vládou SR schváleným COVID automatom by mal každý týždeň aktualizovať vývoj epidemiologickej situácie na území mesta Bratislavy a svoje odporúčanie vzhľadom na školy. Tieto odporúčania budeme brať do úvahy pri ďalšom rozhodovaní.

       

      Ďakujeme za pochopenie.

      S pozdravom, Alexandra Planková

                             Peter Halák

     • Vyučovanie od 8. februára

     • Milí rodičia,

      • na základe Rozhodnutia Ministra školstva z dňa 5.februára 2021 /  Číslo: 2021/10079:1-A1810 / je možné obnoviť vyučovanie na 1. stupni ZŠ, ak to prevádzkové podmienky umožňujú
      • na základe Stanoviska Regionálneho hygienika v Bratislavskom kraji z dňa 5. februára 2021  otvorenie škôl v súčasnej situácii môže viesť k zhoršeniuepidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Bratislavskom kraji - a preto odporúča neotvárať všetky školy na území jeho okresov (Bratislava I-V, Malacky, Pezinok a Senec) od 8. februára 2021, ale s časovým odkladom minimálne 2 týždňov.

      Termín otvorenia škôl bude predmetom ďalšieho epidemiologického vyhodnocovania.

       

      Proces prípravy na otvorenie školy je síce rozbehnutý, ale zodpovednosť za zdravie  žiakov a zamestnancov našej školy je pre nás prioritou. 

       

      Školu nebudeme otvárať, pokiaľ RÚVZ BA  nevydá stanovisko s odporúčaním na otvorenie škôl. Nemôžeme nezodpovedným otváraním školy ohrozovať zdravie žiakov ani zamestnancov školy. 

       

      Prosíme o trpezlivosť a dôveru našich rozhodnutí. Sú to rozhodnutia, i keď možno nie populárne pre všetkých rodičov, ale sú neunáhlené a rozvážne. 

      A zároveň chceme vyjadriť poďakovanie, že stojíte pri nás, veríme, že len spoločnými silami a vzájomnou podporou dokáže túto náročnú situáciu zvládnuť.

       

      S pozdravom, Alexandra Planková

                              Peter Halák

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje