• Na Úrade vlády SR

     • Deň detí a opätovné otvorenie školy decká z FELIXU naštartovali tlačovkou a raňajkami s p. premiérom na Úrade vlády SR.....

     • Návrat do školy

     • Zajtra sa končí jedna, nová a neznáma etapa vzdelávania v našej škole. ZAČINAME Pre všetkých to bolo náročné, ale spoločne sa nám to darilo zvládnuť. Učitelia, vychovávatelia objavili nepoznané formy, metódy a neúnavne ich skúšali, hľadali čo najlepšie cesty. Ale bez Vás, milí rodičia, by sme to nezvládli. Stali ste sa ešte pevnejšou súčasťou nášho FELIXáckeho tímu, prevzali ste úlohu sprievodcu vzdelávaním. Všetkým Vám, učitelia, vychovávatelia, rodičia, starí rodičia, ďakujem za vzájomnú podporu, len tak sa dajú zvládnuť aj ťažké dni..... Verím, že ich bude do konca šk. roka už čo najmenej.  A. Chlupíková, RŠ.   Do galérie Návrat do školy boli pridané fotografie.

    • Pripravujeme návrat do školy
     • Pripravujeme návrat do školy

     • Všetky podrobné informácie sa dozviete 22.5.2020 v Pokyne riaditeľa školy, ktorý zašleme aj rodičom. Všetky opatrenia ukladáme aj na web do časti Oficiálne informácie k situácii na hlavnej stránke vľavo hore.

    • Hľadáme kolegov
     • Hľadáme kolegov

     • Rastieme, a preto hľadáme do našej školy FELIX Bratislava - učiteľa 1. st, učiteľa 2. st. GEOGRAFIA, vychovávateľa.  Záujemcovia sa môžu hlásiť zaslaním životopisu a motivačného listu  na práca@skolafelix.sk . 

     • Usmernenie MŠ k obsahu vzdelávania

     • Dnes, 28.4.2020 vyšlo usmernenie štátneho ped. ústavu k obsahu a organizácii vyučovania počas mimoriadneho prerušenia šk. vyučovania. Sme radi, že len potvrdilo našu správnu cestu v nastavení, ktorú sme vo vyučovaní zvolili od začiatku koronakrízy a uzatvorenia škol. Viac si môžete prečítať tu -  USMERNENIE

     • Pozvánka - zasadnutie Rady školy

     •  

      RADA ŠKOLY SZŠ Felix Krásnohorská 14, Bratislava

      Pozvánka na rokovanie

       

      Dátum a miesto konania: 21.4.2020 o 17:00 hod., on-line

       

      Program:

      1. Otvorenie
      2. Kontrola uznášaniaschopnosti
      3. Schválenie programu
      4. Výsledky hospodárenia za rok 2019
      5. Návrh rozpočtu školy na školský rok 2020/21.
      6. Návrh úpravy výšky príspevku na školu a Felix klub na školský rok 2020/21
      7. Vyjadrenie k počtu tried
      8. Proces prijímania prvákov
      9. Informácia k aktuálnej koronakríze
      10. Informácie k voľbe riaditeľa
      11. Rôzne
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje