• Vyučovanie od 8.marca

     • Dobrý deň, milí rodičia,

      na základe záujmu/vyjadrenia rodičov, od pondelka 8.marca pokračujeme naďalej v prezenčnom aj v dištančnom vyučovaní na 1.stupni. 

      Prezenčné vyučovanie budú mať žiaci vo svojich triedach na Krásnohorskej aj na Tematínskej podľa rozvrhu v prezenčnej forme.

      Žiaci, ktorí zostávajú na dištančnom vyučovaní budú spojení v rámci  ročníka do jednej skupiny /Krásnohorská+Tematínska/ a vyučovanie budú zabezpečovať Ľudka Sedláčková, Dávid Králik, Veronika Maťokárová, učitelia AJ.

      A okrem toho v obmedzenom rozsahu cca 1-2 hodiny týždenne triedni učitelia pripoja deti z dištančného vyučovania k deťom z prezenčného vyučovania.

      Informácie o rozvrhu a vyučovaní dostanete v priebehu najbližších dní.

      Rodičia, ktorí prejavili záujem aj naďalej o dištančné škd pre svoje deti,  môžu ich prihlásiť na online záľubky.

      Všetky dôležité informácie o priebehu prezenčného vyučovania, ako i o dodržiavaní potrebných opatrení sú uvedené v predchádzajúcom maili.

      1. ročník 

      Žaby

      prezenčne - Baška M.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Korytnačky

      prezenčne - Mirka O.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU   

      Vlky

      prezenčne - Peťka Z.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU   

      2. ročník 

      Kamzíky

      prezenčne - Marta P.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Ježkovia 

      prezenčne - Katka S.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Veveričky

      prezenčne - Paula Z.K.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Líšky

      prezenčne - Mirka H.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

       

      3. ročník 

      Žirafy

      prezenčne - Janka B.

      online - Majka T.

      Zebry

      prezenčne - Janka B.

      online - Majka T. 

      Zajace

      prezenčne - Alenka M.

      online - Dávid K., Veronika M., AJ, TU  

       

      4. ročník 

       

      Delfíny

      prezenčne - Ondro S.

      online - Dávid K., Veronika M., AJ, TU  

      Kosatky

      prezenčne - Barborka D.

      online - Dávid K., Veronika M., AJ, TU

      •  Zmeny foriem vyučovania sú možné iba na týždennej báze. 

      Ak sa epidemiologická, resp. politická situácia nezmení a budú platiť nariadenia ako doteraz, v tomto režime budeme pokračovať aj ďalší týždeň od 15.marca.

      Rodičia, ktorí budú chcieť budúci týždeň zmenu pre svoje dieťa, prosím nahlásiť mne a triednemu učiteľovi do piatku do 12. marca 12.00 hod.

      • Prosím rodičov, aby ráno pri príchode detí do školy počkali, kým prejdú deti ranným filtrom a bude skontrolované čestné vyhlásenie.

      Organizácia školského dňa

       

      Príchod detí do školy bude od 7.45 hod., pričom deti pôjdu priamo do svojich tried. Vyučovanie začína o 8:30 hod. Poobedný klub bude do 17.00 hod., aby sme mohli zabezpečiť, aby sa nám deti nepremiešavali. V prípade individuálnej potreby, môže byť poobedný klub do 17.30, ale prosím, aby ste s danou požiadavkou napísali mail Vesne /Krásnohorská/ alebo Hanke /Tematínska/ a v kópii aj mne. Žiaci budú mať upravené vyučovanie tak, aby sa deti nestretávali v jedálni a mali dostatočný čas na obed.  

      Druhý stupeň naďalej pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

      Ďakujeme za Vašu dôveru

      Krásny deň, Alexandra Planková

     • Vyučovanie od 8. marca

     • Dobrý deň, milí rodičia,

       

      radi by sme Vás informovali o priebehu vyučovania po jarných prázdninách, t.j. od 8. marca 2021.

       

      Krátka verzia:

      Od pondelka 8.3. pokračujeme tak, ako pred jarnými prázdninami, prosím vyplňte dotazník na EDUPAGE do piatka 10.00 hod, 

      aby sme vedeli personálne zabezpečiť prezenčné aj dištančné vyučovanie.

       

      Podrobnejšie vysvetlenie:

      Situácia je naďalej dynamická a nejednoznačná.

       

      V médiách sa objavili rôzne interpretácie nástupu žiakov do školy.

      Pre nás je však smerodajné písomné Uznesenie vlády č. 123/2021 zo dňa 28.februára 2021 ako aj Rozhodnutie Ministra školstva zo dňa 2.marca 2021.

       

      Na základe platného rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. marca nasledovne:

       

      Prezenčné vyučovanie bude zabezpečené prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Týka sa to však len žiakov 1. stupňa. 

       

      Žiaci 2. stupňa pokračujú naďalej v dištančnom vzdelávaní.

       

      Nakoľko Minister školstva, ani ÚVZ SR ani RÚVZ Bratislava neobmedzili žiadnym spôsobom prevádzku školy na 1. stupni,

      my sme sa rozhodli pokračovať vo vyučovaní tak, ako sme to mali nastavené pred jarnými prázdninami.

      Podľa informácií od Hygienika RÚVZ BA sa situácia v Bratislave postupne zlepšuje a dá sa očakávať, že sa Bratislava dostane do lepšej fázy.

      Aj my teda očakávame, že čoraz viac rodičov sa rozhodne pre prezenčné vyučovanie svojich detí a čím skôr budeme môcť vyučovať deti v pôvodných triedach.

       

      Dnes zverejníme dotazník cez Edupage, prosíme rodičov o vyplnenie do piatku 5.marca do 10.00 hod. 

       

      O priebehu vyučovania počas najbližších dvoch týždňov Vás budeme informovať po vyhodnotení ankety.

       

      Predpokladané možnosti v jednotlivých ročníkoch:

       

      a) veľmi málo detí prezenčne - zabezpečíme celodenný Školský klub a daný ročník bude mať dištančné vyučovanie

      b) časť detí prezenčne, časť dištančne - skupina detí bude mať prezenčné vyučovanie a druhá časť dištančné (t. j. žiaci nemusia byť spolu podľa obvyklých tried)

      c) väčšina detí prezenčne - prezenčné vyučovanie podľa tried a pre deti, ktoré zostanú doma bude dištančná forma zredukovaná len na zadávanie úloh a občasné konzultácie s učiteľom. V tomto prípade rodičia príslušných tried stratia nárok na pandemickú OČR, ak by deti zostali doma. 

       

      V prípade, ak ostáva Vaše dieťa doma a nemáte záujem ani o dištančnú formu školského klubu, môžete ho do 8.marca z klubu odhlásiť, aby Vám nenabiehali predpisy platieb na marec. 

       

       

      Prosíme rodičov, aby rešpektovali uvedené podmienky, čiže zmeny prezenčnej a dištančnej formy sú možné iba na týždennej báze. V prípade, ak nebudete počas týždňa pokračovať v uvedenej forme vyučovania, informujte triedneho učiteľa, ale súčasne aj mňa. Rodič môže ospravedlniť dieťa na max. 5 dní. Pri prevádzke školy postupujeme v zmysle Covid školského semaforu. Je žiaduce, aby sa žiaci nepremiešavali, aby sa skupiny v priebehu týždňa nemenili, aby bolo možné prípadné dohľadanie úzkych kontaktov. 

       

      Organizácia školského dňa

       

      Príchod detí do školy bude od 7.45 hod., pričom deti pôjdu priamo do svojich tried. Vyučovanie začína o 8:30 hod. Poobedný klub bude do 17.00 hod., aby sme mohli zabezpečiť, aby sa nám deti nepremiešavali. V prípade individuálnej potreby, môže byť poobedný klub do 17.30, ale prosím, aby ste s danou požiadavkou napísali mail Vesne /Krásnohorská/ alebo Hanke /Tematínska/ a v kópii aj mne. Žiaci budú mať upravené vyučovanie tak, aby sa deti nestretávali v jedálni a mali dostatočný čas na obed.  

       

      Pri nástupe dieťaťa do školy je aj naďalej potrebné

      • aby aspoň jeden rodič mal negatívny test na COVID nie starší ako 7 dní, alebo aby sa na neho vzťahovala výnimka (absolvoval očkovanie proti COVID alebo prekonal COVID)
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie určené pre zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ /príloha/

      A - pre rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

      B - pre ostatných rodičov

       

      Vyučovanie žiakov bude prebiehať za sprísnených epidemiologických opatrení – ranného filtra, častého vetrania a nemiešania sa detí medzi jednotlivými skupinami.

       

      Predpokladáme, že tento režim bude fungovať do 21.marca, kedy avizovala vláda prehodnotenie epidemiologických opatrení. Situácia sa však mení každým dňom, preto buďte prosím pripravení na to, že aj počas víkendu môže nastať zmena. Nie je jasné, či a v akej podobe bude vláda pokračovať, ako sa upraví prístup k riešeniu opatrení. Taktiež môže regionálny hygienik alebo hlavný hygienik rozhodnúť o uzavretí škôl.

       

      Milí rodičia, 

      veľmi si vážime Vašu trpezlivosť pri tomto neľahkom režime. Veríme, že riešenia, ktoré prinášame za daných okolností, sú pre veľkú väčšinu z Vás vyhovujúce. Ďakujeme Vám za pochopenie.

       

      S pozdravom, Alexandra Planková

                            Peter Halák

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje