• Hnedé čiary na mape...... čo to je?

     • Dnešná geografia s Bernardom u piatačiek a Oliho v znamení kľukatých vrstevníc... pomocou modelu pohoria sme prišli na to, čo znázorňujú hnedé čiary na turistickej mape...

     • Rada školy

     • Zasadnutie Rady školy sa uskutoční dňa 8.10.2019 o 15.00 hod. na Krásnohorskej ul. s nasledovným programom: 

      1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

      (predkladá riaditeľka skoly)

      2. Prerokovanie vybranej dokumentácie školy

        (predkladá riaditeľka skoly)  

      3. Plán činnosti Rady školy na rok 2020

        (predkladá predseda rady skoly)  

      4. Voľby novej Rady školy

      (funkčné obdobie končí 7.12.2019, vyhlásenie volieb)

      5. Prerokovanie vyhlásenia výberového konania na riaditeľa školy

      (riaditeľka skoly je len poverená riadením, najneskôr 30.11.2019 sme povinní vyhlásiť výberové konanie na riaditeľa školy)

      6. Rôzne

     • Poznaj rodiča, spoznaj suseda

     • 16.9.

      Vďaka projektu Nadácie VÚB sa môžeme tešiť z krásneho altánku, prekrytého pieskoviska a lavičiek, na ktorých si môžeme oddýchnuť, porozprávať sa a či len tak pozorovať, ako krásne sa nám mení školský dvor. Ďakujeme!

     • Hudobná u ôsmakov

     • Dávid: S ôsmakmi sme pokúsili o našu prvú escape room na hudobke, témou bol sám veľký Bach ;o) Prehrabovali sme sa jeho životom a dielami a za neustáleho zvuku jeho najznámejších skladieb decká odhaľovali jednu indícií za druhou až do momentu, kedy sme objavili kľúč a unikli 😀 Po úniku ešte riadna reflexia, vedomostí o ujovi Bachovi, zručností do života, hodnôt, ktoré sme pozorovali u členov svojho tímu a postojov k takémuto spôsobu výučby ;o)
       

  • Partneri

   • Nadácia Orange
   • Indícia, n. o.
   • Nadácia Tatra banky
   • Nadácia VÚB
   • Nadácia ČSOB
   • Nadácia SPP
   • Živica
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje