• Objavujeme .....

     • S Naďkou sme dnes na biológii objavovali svet takto: Dnes nám to búchalo jedna radosť. Namiesto slnečnice sme použili ľan, ktorý bol identifikovaný ako "to čo je na žemli". Je menej známy ako slnečnica, čo dodalo téme okrem prekvapenia aj priestor na otázky a diskusiu. Zrnká s prekvapením prekvapili a na konci hodiny boli všetky palce hore. 👍

     • Návšteva z Nepálu.

     • Návšteva z Nepálu. Minulý štvrtok sme mali vzácnu návštevu vďaka rodine P. Hudeca a L. Loya. Až z Nepálu prišla Kalpana, ktorá porozprávala o svojej novinárskej práci. Zaujala tiež svojimi dvoma výstupmi na najvyššiu horu sveta - Mt. Everest. Jej príbeh bol plný napätia a dobrodružstva. Decká mali mnoho otázok a prosieb o podpis :)

     • Hnedé čiary na mape...... čo to je?

     • Dnešná geografia s Bernardom u piatačiek a Oliho v znamení kľukatých vrstevníc... pomocou modelu pohoria sme prišli na to, čo znázorňujú hnedé čiary na turistickej mape...

     • Rada školy

     • Zasadnutie Rady školy sa uskutoční dňa 8.10.2019 o 15.00 hod. na Krásnohorskej ul. s nasledovným programom: 

      1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

      (predkladá riaditeľka skoly)

      2. Prerokovanie vybranej dokumentácie školy

        (predkladá riaditeľka skoly)  

      3. Plán činnosti Rady školy na rok 2020

        (predkladá predseda rady skoly)  

      4. Voľby novej Rady školy

      (funkčné obdobie končí 7.12.2019, vyhlásenie volieb)

      5. Prerokovanie vyhlásenia výberového konania na riaditeľa školy

      (riaditeľka skoly je len poverená riadením, najneskôr 30.11.2019 sme povinní vyhlásiť výberové konanie na riaditeľa školy)

      6. Rôzne

  • Partneri

   • Nadácia Orange
   • Indícia, n. o.
   • Nadácia Tatra banky
   • Nadácia VÚB
   • Nadácia ČSOB
   • Nadácia SPP
   • Živica
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje