• Testovanie 5

     • Testovanie 5 – 2019

       

      Termín:      20. novembra 2019 (streda)

       

      Predmety:   Slovenský jazyk a literatúra

                           Matematika

       

      Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5.ročníka.

       

      Ciele testovania:

      • Vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2.
      • Testovanie 5 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2.
     • FELIX meniny

     • Pridajte sa k nám a oslávme spolu Felix meniny lampiónovým sprievodom v stredu 20.novembra. Tešíme sa na Vás!

     • Postup pri prijímaní žiakov do 1. ročníka

     • Milí priaznivci školy FELIX,

      v priebehu decembra pripravujeme dni otvorených dverí pre záujemcov o zapísanie prvákov do našej školy k septembru 2020.

      Vzhľadom na veľký záujem o školu budeme na dni otvorených dverí pozývať iba registrovaných záujemcov. Tí, čo sú už registrovaní, budú pozvaní automaticky. Ostatní záujemcovia sa môžu registrovať do 15.11. Podľa tejto registrácie začneme oslovovať záujemcov. Týka sa to aj rodičov našich žiakov, pokiaľ máte doma predškoláka, ktorého by ste radi zapísali do našej školy.

      Nezáväzný registračný formulár: formulár

      Čo sa týka prijímania nových prvákov, dnes vieme, že na Krásnohorskej aj na Tematinskej ul. určite otvoríme jednu triedu prioritne pre súrodencov našich žiakov. Ďalšie nové priestory riešime tak, aby sme mohli uspokojiť záujemcov o školu Felix.

  • Partneri

   • Nadácia Orange
   • Indícia, n. o.
   • Nadácia Tatra banky
   • Nadácia VÚB
   • Nadácia ČSOB
   • Nadácia SPP
   • Živica
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje