• Pripravujeme návrat do školy
     • Pripravujeme návrat do školy

     • Všetky podrobné informácie sa dozviete 22.5.2020 v Pokyne riaditeľa školy, ktorý zašleme aj rodičom. Všetky opatrenia ukladáme aj na web do časti Oficiálne informácie k situácii na hlavnej stránke vľavo hore.

    • Hľadáme kolegov
     • Hľadáme kolegov

     • Rastieme, a preto hľadáme do našej školy FELIX Bratislava - učiteľa 1. st, učiteľa 2. st. GEOGRAFIA, vychovávateľa.  Záujemcovia sa môžu hlásiť zaslaním životopisu a motivačného listu  na práca@skolafelix.sk . 

     • Usmernenie MŠ k obsahu vzdelávania

     • Dnes, 28.4.2020 vyšlo usmernenie štátneho ped. ústavu k obsahu a organizácii vyučovania počas mimoriadneho prerušenia šk. vyučovania. Sme radi, že len potvrdilo našu správnu cestu v nastavení, ktorú sme vo vyučovaní zvolili od začiatku koronakrízy a uzatvorenia škol. Viac si môžete prečítať tu -  USMERNENIE

     • Pozvánka - zasadnutie Rady školy

     •  

      RADA ŠKOLY SZŠ Felix Krásnohorská 14, Bratislava

      Pozvánka na rokovanie

       

      Dátum a miesto konania: 21.4.2020 o 17:00 hod., on-line

       

      Program:

      1. Otvorenie
      2. Kontrola uznášaniaschopnosti
      3. Schválenie programu
      4. Výsledky hospodárenia za rok 2019
      5. Návrh rozpočtu školy na školský rok 2020/21.
      6. Návrh úpravy výšky príspevku na školu a Felix klub na školský rok 2020/21
      7. Vyjadrenie k počtu tried
      8. Proces prijímania prvákov
      9. Informácia k aktuálnej koronakríze
      10. Informácie k voľbe riaditeľa
      11. Rôzne
  • Partneri

   • Nadácia Orange
   • Indícia, n. o.
   • Nadácia Tatra banky
   • Nadácia VÚB
   • Nadácia ČSOB
   • Nadácia SPP
   • Živica
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje