• Možnosť dohodnúť si stretnutie pre RODIČOV

     Rodičia majú možnosť dohodnúť si konzultáciu cez mailovú adresu:  radomira.prikaska@skolafelix.sk

     Konzultácie prebiehajú najčastejšie na žiadosť rodiča. Môžeme sa stretnúť aj z môjho podnetu alebo z podnetu učiteľa. Súčasťou prvého stretnutia je vzájomné spoznanie, objasnenie, čo môžeme od seba očakávať. Spoločne hľadáme oblasť, na ktorú sa máme prioritne zamerať, aby to bolo užitočné.  Niekto príde s celkom konkrétnou požiadavkou, niekto príde a hľadáme, v čom je zdroj problémov, o ktorých spolu hovoríme.

     Vieme sa spolu pozrieť na problém v širších súvislostiach a z nadhľadu. Pri konzultácii, poradenstve alebo terapeutickom rozhovore je na prvom mieste klient – dieťa, rodič, pedagóg. On má právo rozhodnúť, o čom hovoriť, o čom nehovoriť, čo mu je užitočné, čo je pre neho zbytočné.

     Ďalšia spolupráca sa potom odvíja od konkrétneho prípadu. Môže mať podobu jednorazovej konzultácie alebo dlhodobejšej spolupráce. Prípadne rodiča nasmerujem na externú spoluprácu.

     Ak sa dohodneme s rodičom a dieťaťom na pravidelnej spolupráci, pozostáva zvyčajne z niekoľkých stretnutí s dieťaťom. Z dôvodu časového obmedzenia to je max. 4-6 stretnutí. Potom nasleduje konzultácia s rodičom, kde sa rozprávame o priebehu procesu a pozorovaniach.  Na základe toho zvážime ďalší postup.

      Obsah konzultácií je dôverný.

 • Fotogaléria

  • Prvý školský deň našich prváčikov
  • Letný klub II.turnus Kolonizácia
  • Letný klub I.turnus Superhrdinky a Superhrdinovia
  • Návrat do školy
  • Vyberáme z karantény VI
  • Bioklimatické pásma sveta podľa Mravcov
  • Vyberáme z karantény V
  • Vyberáme z karantény IV
  • Vyberáme z karantény III
  • Riadnu že má moc... táto Veľká noc
  • Vyberáme z karantény II
  • Vyberáme z karantény I