• Možnosť dohodnúť si stretnutie pre RODIČOV

     Rodičia majú možnosť dohodnúť si konzultáciu cez mailovú adresu:  radomira.prikaska@skolafelix.sk

     Konzultácie prebiehajú najčastejšie na žiadosť rodiča. Môžeme sa stretnúť aj z môjho podnetu alebo z podnetu učiteľa. Súčasťou prvého stretnutia je vzájomné spoznanie, objasnenie, čo môžeme od seba očakávať. Spoločne hľadáme oblasť, na ktorú sa máme prioritne zamerať, aby to bolo užitočné.  Niekto príde s celkom konkrétnou požiadavkou, niekto príde a hľadáme, v čom je zdroj problémov, o ktorých spolu hovoríme.

     Vieme sa spolu pozrieť na problém v širších súvislostiach a z nadhľadu. Pri konzultácii, poradenstve alebo terapeutickom rozhovore je na prvom mieste klient – dieťa, rodič, pedagóg. On má právo rozhodnúť, o čom hovoriť, o čom nehovoriť, čo mu je užitočné, čo je pre neho zbytočné.

     Ďalšia spolupráca sa potom odvíja od konkrétneho prípadu. Môže mať podobu jednorazovej konzultácie alebo dlhodobejšej spolupráce. Prípadne rodiča nasmerujem na externú spoluprácu.

     Ak sa dohodneme s rodičom a dieťaťom na pravidelnej spolupráci, pozostáva zvyčajne z niekoľkých stretnutí s dieťaťom. Z dôvodu časového obmedzenia to je max. 4-6 stretnutí. Potom nasleduje konzultácia s rodičom, kde sa rozprávame o priebehu procesu a pozorovaniach.  Na základe toho zvážime ďalší postup.

      Obsah konzultácií je dôverný.

 • Fotogaléria

  • Vyberáme z karantény II
  • Vyberáme z karantény I
  • Food art výzva - koronténa 2020
  • Delfíny a Kosatky- Plavecký kurz
  • Rok Sivka ohniváka (knižnica Turnianska) - kamzíky a žirafy
  • Karneval 2020
  • Kamzíky autobusári a priatelia
  • Hviezdoslavov Kubín- školské kolo
  • Babská jazda v Bibiane - žirafky a kamzice
  • Kamzíky sa vedia aj korčuľovať....
  • Keď tvoria Delfíny
  • Fyzika Vydier s Kajou