• Možnosť dohodnúť si stretnutie pre ŽIAKOV

     Pre žiakov v škole funguje SCHRÁNKA DÔVERY. Tam môžu písať žiadosti o stretnutie – individuálne alebo skupinovo.

     Stačí, keď napíšu svoje meno a triedu na papierik, ja ich v škole vyhľadám a dohodneme si termín stretnutia. Niekedy kontaktujem deti hneď, niekedy musia na termín chvíľu počkať. Termíny si s deťmi snažím dohodnúť max. do dvoch dní (podľa toho koľkí sú v „poradovníku“). Ak však potrebujú riešiť nejakú situáciu urgentne, upozorňujem ich, nech prídu osobne, alebo na papierik napíšu slovo SÚRNE! Deti majú možnosť vložiť do schránky aj podnety a svoje pozorovania, či upozornenia na to, ak sa niekomu v škole deje niečo, o čom by mal vedieť dospelý.

      V Bublinke nájde svoj priestor každé dieťa, ktoré to potrebuje. Stretnutia z podnetu dieťaťa sú dobrovoľné a dieťa na ne prichádza po dohode s vyučujúcim.

     Žiaci môžu prísť do Bublinky aj na odporúčanie učiteľa, podnet od rodiča alebo ak si to situácia vyžaduje.

     Dieťa má možnosť dohodnúť si stretnutie v Bublinke:

     keď sa potrebuje poradiť,

     keď rieši svoj osobný problém,

     keď sa potrebuje zdôveriť,

     keď cíti „trápenie“,

     keď má „ťažký“ deň,

     keď chce hovoriť o téme, o ktorej sa ťažko hovorí,

     keď sa cíti smutné,  samo, odmietané,

     keď zažíva silné emócie,

     keď má obavy a strach,

     keď má konflikt s kamarátom,

     keď sa necíti dobre medzi rovesníkmi,

     keď hľadá možnosti ako pomôcť svojmu kamarátovi/kamarátke,

     keď potrebuje podporu a povzbudenie,

     keď si hľadá miesto medzi rovesníkmi,

     keď sa cíti neprijaté,

     keď je v ťažkej životnej situácii,

     keď pochybuje o svojej hodnote,

     keď sa chce dozvedieť o svojich silných stránkach,

     keď má na to akýkoľvek iný dôvod, ktorý považuje za dôležitý.

      

     Žiaci sa často s dôverou obrátia na mňa, keď potrebujú byť vypočuté, potrebujú povzbudenie, nasmerovanie. Ale aj keď sa chcú vyjadriť na tému, ktorá ich trápi, keď si chcú usporiadať myšlienky, nájsť riešenie, vyznať sa vo svojich pocitoch, naučiť sa vychádzať s kamarátom, keď sa im v tom nedarí. Aj vtedy, ak chcú vedieť čo s tým, keď sa cítia samé alebo odmietnuté.

     Prichádzajú ak im niečo vadí, ak chcú na niečo upozorniť, chcú porozumieť tomu, čo sa deje. Niekedy si potrebujú len oddýchnuť, byť sami so sebou v pokoji. Inokedy zase lepšie poznať svoje schopnosti, vidieť svoju hodnotu alebo posilniť pocit bezpečia.

     Pri stretnutiach s deťmi sa zameriavam na ich aktuálne prežívanie, pracujem s projektívnymi technikami, terapeutickým príbehom, kartami, využívam prvky terapie hrou alebo rolové hranie, využívam harmonizér, relaxačné techniky, hľadáme spolu možnosti, zdroje, riešenia. Deti prídu niekedy individuálne, niekedy v skupinke a tomu prispôsobujem aktivity.

     Pri týchto stretnutiach ide o proces, ktorým sa dieťaťu poskytne podpora tak, ako ju v danej chvíli potrebuje.

     Rovnako ako učiteľ rieši rôzne situácie v triede, tak aj v Bublinke môžu deti nájsť svoj priestor pre riešenie rôznych situácii, ktoré sa udiali na úrovni školy alebo súvisia s prežívaním dieťaťa. Väčšinou do procesu nemusí zasahovať rodič ani pedagóg.

     Deti si týmto spôsobom učia aktívne riešiť vzniknuté situácie, postarať sa o seba, či o druhého.

     Obsah týchto stretnutí je dôverný.

     Ak je potrebné alebo užitočné, aby do tohto procesu rodič (pedagóg) zasiahol alebo ak sa deje niečo, čo sa týka jeho dieťaťa o čom by mal vedieť, tak sa s rodičom skontaktujeme alebo upozorním učiteľa.  Môžeme tak nadviazať spoluprácu a dohodnúť ďalšie kroky.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje