• Žiacky parlament je skupina zástupcov žiakov z jednotlivých tried tretieho až deviateho ročníka našej školy, ktorá spoločne diskutuje o témach školského života a vyučovania, zastupuje názor a potreby žiakov svojej triedy. Svoje návrhy predkladá vedeniu školy. O priebehu a výsledkoch stretnutí následne informujú spolužiakov vo svojich triedach.


     Termíny zasadnutí žiackeho parlamentu:

     14.9.2022 - voľba predsedu, podpresedu, zapisovateľa a ďalších rolí parlamentu, vytvorenie whatsappovej skupiny, predkladanie návrhov. Prerokovanie kľúčov zo šatňových skriniek. Otvorenie témy prestávok.

     6.10.2022

     20.10.2022

     10.11.2022

     24.11.2022

     8.12.2022      
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje