• Budovanie škôl v Petržalke: Nová nevzniká v Slnečniciach, ale zatiaľ len na Tematínskej (bratislavskenoviny.sk)

    Jediná škola, ktorá má byť v Petržalke po dlhých rokoch postavená od základov, je tá v Slnečniciach. Pôvodne sa projektovala pre súkromnú školu Felix. Projekt získal kladné záväzné stanovisko mesta už pred štyrmi rokmi, územné rozhodnutie má tri roky. Pred dvoma rokmi sa mestská časť rozhodla, že ju chce mať verejnú. „To, či vôbec, alebo v akej podobe škola vznikne, zatiaľ nie je možné povedať,“ informovala nás aktuálne hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

    Takže, vzácny jav ako budovanie školy - hoci len rekonštrukciou objektu bývalej materskej školy – možno v Petržalke aktuálne sledovať len na Tematínskej. Stojí za ňou práve vyššie spomínaná súkromná škola Felix, ktorá, mimochodom, chce do štyroch rokov otvoriť veľmi podobnú školu ako plánovala v Slnečniciach. V Boroch.

     

    Od roku 2018 sa obyvatelia Tematínskej desili, že im pod oknami vyrastie obytný dom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny totiž vtedy vymenilo objekt bývalej materskej školy so súkromnou firmou za štyri rodinné domy. Zrejme zabrali petície a protesty, firma objekt v roku 2022 predala, a to zriaďovateľovi školy Felix. Už v septembri 2022 otvorili tri prvácke triedy. Aktuálne je v menšom zrekonštruovanom trakte sedem tried detí, dve prvácke, tri druhácke a dve tretiacke.

     

    Zdroj: (in)

    ​Aktuálne je v menšom zrekonštruovanom trakte sedem tried.

    V septembri by mali pribudnúť ďalšie tri, výhľadovo plánujú v objekte 15 tried od prvého ročníka po piaty.
    Aj preto sa aktuálne kompletne rekonštruuje zvyšná väčšia časť, pribudne v nej aj telocvičňa. Časť prác by mala byť dokončená do leta, zvyšné do konca tohto roka.

    Môže byť časť „teoretickej“ školy súkromná?

    Felix v roku 2013 začínal s dvoma prváckymi triedami. Dnes má v Petržalke až tri pobočky (ďalšie v Karlovej Vsi a vo Vrakuni, pozn. red.), dokopy 25 tried základnej školy a tri gymnaziálne. Je v Petržalke po ich škole väčší dopyt? „K Petržalke mám blízko, vyrástol som tu, ale na začiatku to bolo najmä o vhodných priestoroch pre školu,“ konštatuje zriaďovateľ Peter Halák, dodáva však, že v Petržalke je aj nedostatok škôl, veď sem dochádzajú deti z Kittsee alebo Rajky a ďalších prihraničných obcí. Tie nájdete aj v triedach Felixu. Asi polovicu tvoria Petržalčania.

    Každý rok otvorí Felix v našej mestskej časti dve, tri triedy, ale dokázali by aj päť alebo šesť. Taký je záujem rodičov. Tí sú ochotní investovať do školného 340 eur mesačne (plus 92 eur za prvostupňový klub). „Mohli by sme povedať – je o nás záujem, zvýšime školné. Ale neurobíme to. Chceme, aby naša škola zostala dostupná pre strednú vrstvu,“ hovorí Peter Halák s tým, že hlavnou motiváciou je ponúknuť kvalitné vzdelávanie a motivovať a inšpirovať aj iných učiteľov. Ich vyučovanie chodia sledovať učitelia z celého Slovenska. Nie sú uzavretou súkromnou školou.
    A zjavne majú jasno aj v tom, ako chcú napredovať. Po Petržalke, Karlovej Vsi a Vrakuni, rokujú o ďalších pobočkách aj s Ružinovom a Záhorskou Bystricou a istá je už spojená - materská, základná a stredná - škola v Boroch.

     

    Zdroj: Compass Architekti

    Škola by mala v Slnečniciach stáť za parkom, kde je dnes les.

     

    Počet detí v materských školách v Petržalke začne podľa starostu Hrčku v nasledujúcich rokoch klesať, postupne sa to teda odrazí aj na základných školách. Slnečnice sú však špecifické. Je to štvrť plná mladých rodín, ich počet bude ešte vyšší, keďže výstavba stále pokračuje, tam počet detí na škole ubúdať nebude. Otázka tiež je, aké vzdelanie chce komunita progresívnych mladých rodín (v posledných prieskumoch mal Team Vallo v Slnečniciach drvivú prevahu, pozn. red.) pre svoje deti.

    Podľa projektu má škola v Južnom Meste veľkosť dvoch klasických petržalských škôl. Pýtam sa Petra Haláka, či ich Petržalka neoslovila na spoluprácu. „Sme otvorení tejto komunikácii, len neviem, či má o ňu záujem mestská časť. Prevádzkujeme školy v troch mestských častiach, riešime Bory, žiaľ, nemám časové kapacity sa tomu venovať z vlastnej iniciatívy,“ reaguje.

     

    Zdroj: Matúš Husár

    Takto vyzerá miesto, kde má stáť škola.

     

    Čo na to mestská časť? Prichádza do úvahy, žeby povedzme polovica školy v Slnečniciach mohla ponúknuť iný typ vzdelávania, teda byť zrejme súkromná, aby samospráve „pomohla“ s nákladmi na prevádzku? „Aj to je jedna z možných, ale vôbec nie istých alternatív. Základná a materská škola by boli napríklad v časti pozemkov a priestorov v správe mestskej časti a zvyšok by bol predmetom ďalších dohôd,“ informovala nás hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. „V hre je napríklad dohoda s hlavným mestom, ktoré by mohlo na zvyšnom pozemku postaviť domov sociálnych služieb; alebo aj dohoda so župou, ktorá by napríklad mohla v danej lokalite postaviť strednú školu, čiže projekt by už spĺňal definíciu verejnej združenej školy. Prípadne môže byť časť tejto, stále len teoretickej, školy verejná a časť súkromná.“

    Lenže... A tu je kameň úrazu

    Petržalská samospráva aktuálne rieši spor týkajúci sa pohľadávok za poplatok za rozvoj spoločnosti Eltraco, ktorá mala developerské aktivity v Slnečniciach. Spoločnosť však v januári 2024 zanikla, je v konkurznom konaní, samospráve je dlžná v dvoch splátkach ešte 185-tisíc eur. Zástupcovia spoločnosti Cresco síce avizovali, že sa k záväzkom Eltraca hlásia, ale samospráva žiadne garancie nemá. „V oblasti Južného mesta v minulosti spoločnosť Eltraco požiadala aj o ďalšie stavebné povolenia, kde bol poplatok za rozvoj vyrubený až vo výške približne 3,5 milióna eur,“ vysvetľuje ďalej Mária Halašková. „Žiadosť o splátkový kalendár bola však v tomto prípade vedením našej mestskej časti zamietnutá, vzhľadom na to, že spoločnosť Eltraco už v tom čase meškala so svojimi splátkami zo spomínaného prvého splátkového kalendára. Z tejto druhej sumy cca 3,5 milióna eur tak mestskej časti do dnešného dňa spoločnosť Eltraco ani žiadna iná firma nezaplatila nič, čím de facto k dnešnému dňu aj so zatiaľ nezaplatenou sumou z prvej časti evidujeme nevymožiteľnú pohľadávku vo výške asi 3,7 milióna eur.“

     

    Zdroj: Compass Architekti

    Architekti prepracovali pôvodnú štúdiu základnej a materskej školy na novú, ktorá je viac šitá na potreby mestskej časti a hlavného mesta.

    Tento dlh stopol projekt školy. Predtým sa aj nejaké rokovania uskutočnili. „Architekti prepracovali pôvodnú štúdiu základnej a materskej školy na novú, ktorá je viac šitá na potreby mestskej časti a hlavného mesta“, samospráva sa snažila získať pozemky pod školou bezplatne alebo za symbolickú sumu... „Vzhľadom na uvedené a vzhľadom na stále prebiehajúce rokovania aktuálne nevieme povedať, akým spôsobom a či vôbec sa nám predmetné záväzky podarí so spoločnosťou CRESCO REAL ESTATE, ktorá sa k záväzkom Eltraco verejne hlási, vysporiadať. Aj z našej strany však hľadáme takú právnu normu a formu, ktorá by nám po dohode s partnermi vôbec umožnila získať spomínanú protihodnotu v prospech všetkých Petržalčanov a Bratislavčanov, buď v podobe dlžných financií, alebo inej,“ vyjadrila sa Mária Halašková s tým, že v rámci rokovaní o prípadnom vysporiadaní záväzkov spoločnosti Eltraco je na stole aj debata o projekte realizácie tejto školy. Avšak... „To, či vôbec, alebo v akej podobe, takáto škola vznikne, zatiaľ možné povedať nie je,“ dodala. 

    Felix versus verejná škola

    Pani učiteľka Danka Lapšanská učila 30 rokov v bežnej štátnej škole. V septembri 2023 prišla do Felixu. „To, na čo som v predchádzajúcej škole potrebovala odobrenie od vedenia či rodičov, je tu bežné,“ hovorí.

    V tejto škole sa triedy volajú podľa zvieratiek. My sme navštívili jej tretiakov - Sýkorky. V jednej časti lavice, ktoré rastú s dieťaťom a dajú sa ľahko presúvať v prípade skupinovej práce, v druhej koberec. „V klasickej škole ho zväčša zabezpečujú rodičia či sám učiteľ, tu je samozrejmosťou. Každý deň sa na ňom začína ranným kruhom. „Preladenie medzi domovom a školou má veľký význam,“ hovorí učiteľka, ktorej sa osvedčil už na klasickej škole. Tu jej však neukrojí desať minút z prvej hodiny. „Počas kruhu putuje z ruky do ruky náš maskot - sýkorka. Hovoriť môže len ten, ktorý ju práve drží. Takto s deťmi trénujeme aktívne počúvanie.“

     

    Zdroj: nu

    Dana Lapšanská.

    Vo Felixe nezvoní, nielen Sýkorky majú rovno z triedy vstup do dvora a aj ho často využívajú. Domáce úlohy sú zriedkavé, všetky učebnice aj zošity si deti môžu nechávať v škole. Vysvedčenie so známkami tu tiež nenájdete. Vo Felixe sú totiž presvedčení, že slovné hodnotenie povie viac ako jediná známka. Deti sa učia v súvislostiach, činnosti často striedajú, čítať sa učia metódou Sfumato (splývavé čítanie, pozn. red.), matematiku Hejného metódou, používajú nespojité písmo. Informatika sa učí už od druhého ročníka, žiaci sa postupne učia programovať s Emilom. Slovne sa hodnotia aj životné zručnosti.

    Každá trieda si môže vytvoriť vlastné pravidlá fungovania, heslo „slnečnica“ je však spoločné pre celú školu. Tu nikto nekričí: Ticho! Učiteľka zdvihne roztvorenú dlaň, keď si to deti všimnú, urobia to isté a trieda postupne stíchne. Presne to isté má právo urobiť aj dieťa, keď chce niečo povedať všetkým alebo sa mu zdá, že je v triede veľký hluk. A všetci to rešpektujú. Takýchto jednoduchých, ale účinných pravidiel nájdete vo Felixe viac.

     

    Zdroj: https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/79852-budovanie-skol-v-petrzalke-nova-nevznika-v-slnecniciach-ale-zatial-len-na-tematinskej

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje