• SEPTEMBER - JANUÁR

    • Priebežné ad hoc poznámky ku práci a správaniu žiaka ak to vychovávateľ uzná za vhodné (napr. výnimočne kvalitná práca, výnimočné zlepšenie, zabudnutie pomôcky, konkrétny problém, ktorý sa týka žiaka, …) so symbolmi pre prehľadnosť (pozitívna správa, negatívna správa, neutrálna správa)

     

    NOVEMBER (LEN 1. ROČNÍK)

    • Písomný slovný komentár k adaptačnému procesu dieťaťa

     • súčasťou adatačného hodnotenia

     

    POLROK

    • Písomný slovný komentár v Edupage každému dieťaťu vo vlastnej ročníkovej skupine v rozsahu minimálne tri vety

     • možnosť využiť poznatky a pomoc kolegov, ktorí na záujmových aktivitách (záľubkách) pracujú s dieťaťom

    • Hodnotenie na stupnici štyroch hviezdičiek piatich celoživotných pravidiel, a životných zručností, na ktoré sa každý triedny vychovávateľ v práci v klube zameriava

     • Celoživotné pravidlá

      • úcta a nevysmievanie sa

      • aktívne počúvanie

      • dôveryhodnosť

      • osobný najlepší výkon

      • Pravdivosť

     • Životné zručnosti

      • Zodpovednosť

      • Priateľstvo

      • Spolupráca

      • Vytrvalosť

      • Iniciatíva

      • Riešenie problémov

     

    FEBRUÁR - JÚN

    • Priebežné ad hoc poznámky ku práci a správaniu žiaka ak to vychovávateľ uzná za vhodné (napr. výnimočne kvalitná práca, výnimočné zlepšenie, zabudnutie pomôcky, konkrétny problém, ktorý sa týka žiaka, …) so symbolmi pre prehľadnosť (pozitívna správa, negatívna správa, neutrálna správa)

     

    KONIEC ŠK. ROKA

    • Písomný slovný komentár v Edupage každému dieťaťu vo vlastnej ročníkovej skupine v rozsahu minimálne tri vety

     • možnosť využiť poznatky a pomoc kolegov, ktorí na záujmových aktivitách (záľubkách) pracujú s dieťaťom

     • okrem nahratia do Edupage, povinnosť poslať slovný komentár do 18. Júna triednemu učiteľovi žiaka


    Rodičia majú zároveň možnosť využiť konzultácie s triednym vychovávateľom na štvrť roka. Samozrejme sa môžu obrátiť na učiteľov kedykoľvek počas roka ak majú špecifické otázky alebo obavy.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje