• Informácie o FELIX klube v šk. roku 2019/2020 boli podané na prvom plenárnom Infostretnutí 10.9. 2019. V prezentácií nájdete mapu, ktorá Vás nasmeruje k nájdeniu detí počas poobedného pobytu vonku a tiež ilustračný obrázok našej magnetickej tabuli, podľa ktorej dokážete deti nájsť v čase tzv. záľubiek či popoludiek.

     PREZENTÁCIA KLUB

     PREZENTÁCIA KLUB 2. STUPEŇ

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje