• Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu.

     Patria medzi ne napr. Hejného metóda, Civilizácia, ExpEdícia, Informatika s Emilom, SFUMATO či Comenia script.

      

     Pristupujeme ku vzdelávaniu s pohľadom na reálny svet, teda integrovaním tém, poukazovaním na súvislosti a zadávaním výziev na základe reálnych motívov.

     Využívame k tomu tiež vyučovanie v exteriéroch, integrované tematické vyučovanie, Vysoko efektívne učenie ( vzdelávanie blokovou formou, práca s aplikačnými úlohami, rozšírené o rozvoj životných zručností), dvojvrstvové vzdelávanie (akademické a osobnostné zároveň), projektové výzvy (Muzikál, Daltonské dni) či skupinovú prácu (rovesnícke vyučovanie).

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje