• Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu.

     Patria medzi ne napr. Hejného metóda, Civilizácia, ExpEdícia, Informatika s Emilom, SFUMATO či Comenia script.

      

     Pristupujeme ku vzdelávaniu s pohľadom na reálny svet, teda integrovaním tém, poukazovaním na súvislosti a zadávaním výziev na základe reálnych motívov.

     Využívame k tomu tiež vyučovanie v exteriéroch, integrované tematické vyučovanie, Vysoko efektívne učenie ( vzdelávanie blokovou formou, práca s aplikačnými úlohami, rozšírené o rozvoj životných zručností), dvojvrstvové vzdelávanie (akademické a osobnostné zároveň), projektové výzvy (Muzikál, Daltonské dni) či skupinovú prácu (rovesnícke vyučovanie).

 • Fotogaléria

  • Prvý školský deň našich prváčikov
  • Letný klub II.turnus Kolonizácia
  • Letný klub I.turnus Superhrdinky a Superhrdinovia
  • Návrat do školy
  • Vyberáme z karantény VI
  • Bioklimatické pásma sveta podľa Mravcov
  • Vyberáme z karantény V
  • Vyberáme z karantény IV
  • Vyberáme z karantény III
  • Riadnu že má moc... táto Veľká noc
  • Vyberáme z karantény II
  • Vyberáme z karantény I