• Poslaním školy FELIX je pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých a preto šťastných ľudí.

      

     Absolvent školy FELIX má rozvinuté svoje intelektové schopnosti,  zručnosti a vie porozumieť a tvorivo pristupovať k novým situáciám,  analyzovať informácie, hodnotiť možnosti, aplikovať poznatky a zapamätať si nové skúsenosti, ktoré zovšeobecňuje na vlastné poznatky.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje