• Naša škola je známa aj mimo hraníc Slovenska. Vďaka svojmu vzdelávaciemu programu a úspechom sme žiadaným partnerom v rámci Erasmus+ projektov zameraných na tvorbu a implementáciu inovatívnych vzdelávacích nástrojov a metodík, osobitne v oblastiach, ktoré sú svojou závažnosťou alebo aktuálnosťou nedostatočne spracované v národných vzdelávacích programoch štátov EÚ.

      

     Momentálne sme zapojení do 3 projektov. Projekt STEALTH sa zaoberá otázkami zdravej výživy. Cieľom projektu ACTIVE je podporiť zodpovedných občanov a demokraciu na školách. V projekte ClimaX má za cieľ predstaviť študentom poznatky o klimatickej zmene prepojením vedy, technológií a matematiky.

      

      

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje