• Učebné osnovy ISCED 2

    • Slovenský jazyk a literatúra SJL UO
     Anglický jazyk ANJ UO
     Nemecký jazyk   
     Matematika  
     Informatika  
     Fyzika FYZ UO
     Chémia CHE UO
     Biológia BIO UO
     Dejepis  
     Geografia GEO UO
     Občianska náuka OBN UO
     Etická výchova  
     Náboženská výchova ev  
     Náboženská výchova kat  
     Technika THD UO
     Hudobná výchova  
     Výtvarná výchova VYV UO
     Telesná a športová výchova  
     Ranný kruh  

      

      

     Hodnotenie predmetov TU.

     Výkonové štandardy štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 TU.

 • Fotogaléria

  • Vyberáme z karantény II
  • Vyberáme z karantény I
  • Food art výzva - koronténa 2020
  • Delfíny a Kosatky- Plavecký kurz
  • Rok Sivka ohniváka (knižnica Turnianska) - kamzíky a žirafy
  • Karneval 2020
  • Kamzíky autobusári a priatelia
  • Hviezdoslavov Kubín- školské kolo
  • Babská jazda v Bibiane - žirafky a kamzice
  • Kamzíky sa vedia aj korčuľovať....
  • Keď tvoria Delfíny
  • Fyzika Vydier s Kajou