• Meno a priezvisko:

     funkcia: delegovaný/volený za:
     Peter Halák predseda za zriaďovateľa
     Naďa Urbanová   za zriaďovateľa
     Rastislava Haláková   za zriaďovateľa
     Katarína Kalašová   za zriaďovateľa
     Zuzana Ležanská   za pedagogických zamestnancov
     Ondrej Struhár   za pedagogických zamestnancov
     Dana Sujová   za nepedagogických zamestnancov
     Tomáš Bujna   za rodičov
     Peter Hudec   za rodičov
     Miroslav Repka   za rodičov
     Zuzana Líšková   za rodičov
 • Fotogaléria

  • Prvý školský deň našich prváčikov
  • Letný klub II.turnus Kolonizácia
  • Letný klub I.turnus Superhrdinky a Superhrdinovia
  • Návrat do školy
  • Vyberáme z karantény VI
  • Bioklimatické pásma sveta podľa Mravcov
  • Vyberáme z karantény V
  • Vyberáme z karantény IV
  • Vyberáme z karantény III
  • Riadnu že má moc... táto Veľká noc
  • Vyberáme z karantény II
  • Vyberáme z karantény I