• Zoznam predmetov

  • ANJ
  • Anglický jazyk
  • BIO
  • Biológia
  • DEJ
  • Dejepis
  • ETV
  • Etická výchova
  • FYZ
  • Fyzika
  • GEG
  • Geografia
  • HUV
  • Hudobná výchova
  • CHE
  • Chémia
  • INF
  • Informatika
  • MAT
  • Matematika
  • NV-E
  • Náboženská výchova - evanjelická
  • NAV
  • Náboženská výchova - katolícka
  • NEJ
  • Nemecký jazyk
  • OBN
  • Občianska náuka
  • PVC
  • Pracovné vyučovanie
  • PRI
  • Prírodoveda
  • PVO
  • Prvouka
  • S SJL
  • Seminár SJL
  • SJL
  • Slovenský jazyk a literatúra
  • THD
  • Technika
  • TSV
  • Telesná a športová výchova
  • VLA
  • Vlastiveda
  • VYV
  • Výtvarná výchova
  • Fotogaléria

   • Vyberáme z karantény I
   • Food art výzva - koronténa 2020
   • Delfíny a Kosatky- Plavecký kurz
   • Rok Sivka ohniváka (knižnica Turnianska) - kamzíky a žirafy
   • Karneval 2020
   • Kamzíky autobusári a priatelia
   • Hviezdoslavov Kubín- školské kolo
   • Babská jazda v Bibiane - žirafky a kamzice
   • Kamzíky sa vedia aj korčuľovať....
   • Keď tvoria Delfíny
   • Fyzika Vydier s Kajou
   • Zvyky a tradície - stridžie dni