PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jana Bilá Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15 15
Mgr. Barbora Drinková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 60
Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Hana Lacová Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10 60
Umelecký prednes v systéme školských súťaží 15
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Aktívne využívanie čítania s porozumen 15
Excel v praxi 8
Mgr. Marta Páleníková Osobný rozvoj pedagogického zamestnanca 8 8
Mgr. Ondrej Struhár Niektoré interaktívne metódy efektívneho učenia 21 66
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15
Mgr. Mária Trenčanská Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.03.2020
 • Fotogaléria

  • Vyberáme z karantény I
  • Food art výzva - koronténa 2020
  • Delfíny a Kosatky- Plavecký kurz
  • Rok Sivka ohniváka (knižnica Turnianska) - kamzíky a žirafy
  • Karneval 2020
  • Kamzíky autobusári a priatelia
  • Hviezdoslavov Kubín- školské kolo
  • Babská jazda v Bibiane - žirafky a kamzice
  • Kamzíky sa vedia aj korčuľovať....
  • Keď tvoria Delfíny
  • Fyzika Vydier s Kajou
  • Zvyky a tradície - stridžie dni