PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Alžbeta Molnárová Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 46 60
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Mgr. Eva Ščerbová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 6 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Jana Bilá Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15 15
Mgr. Barbora Drinková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 60
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Nadežda Makarová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 30
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Mgr. Ondrej Struhár Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 66
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Niektoré interaktívne metódy efektívneho učenia 21
Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15
Mgr. Mária Trenčanská Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15


© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.05.2021
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje