PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jana Bilá Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15 15
Mgr. Barbora Drinková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 60
Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Hana Lacová Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10 60
Umelecký prednes v systéme školských súťaží 15
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Aktívne využívanie čítania s porozumen 15
Excel v praxi 8
Mgr. Marta Páleníková Osobný rozvoj pedagogického zamestnanca 8 8
Mgr. Ondrej Struhár Niektoré interaktívne metódy efektívneho učenia 21 66
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15
Mgr. Mária Trenčanská Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.02.2020
 • Fotogaléria

  • Babská jazda v Bibiane - žirafky a kamzice
  • Kamzíky sa vedia aj korčuľovať....
  • Keď tvoria Delfíny
  • Fyzika Vydier s Kajou
  • Zvyky a tradície - stridžie dni
  • Vianočné dielne II. týždeň
  • Zrod vesmíru v klube
  • Vianočné dielne I. týždeň
  • k 17. novembru
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: Vyzdvihovanie detí +421 948 083 870 Info škola +421948 277 556
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691