PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Alžbeta Molnárová Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 46 60
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Mgr. Eva Šustopalová rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Barbora Drinková Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Nadežda Makarová Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 30
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ondrej Struhár Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Jana Trelová Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15 15
Mgr. Mária Trenčanská Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.02.2024
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje