PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jana Bilá Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15 15
Mgr. Barbora Drinková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 60
Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ondrej Struhár Niektoré interaktívne metódy efektívneho učenia 21 66
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15
Mgr. Mária Trenčanská Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2020.0.1221 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.07.2020
 • Fotogaléria

  • Letný klub I.turnus Superhrdinky a Superhrdinovia
  • Návrat do školy
  • Vyberáme z karantény VI
  • Bioklimatické pásma sveta podľa Mravcov
  • Vyberáme z karantény V
  • Vyberáme z karantény IV
  • Vyberáme z karantény III
  • Riadnu že má moc... táto Veľká noc
  • Vyberáme z karantény II
  • Vyberáme z karantény I
  • Food art výzva - koronténa 2020
  • Delfíny a Kosatky- Plavecký kurz