PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Alžbeta Molnárová Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 46 60
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Mgr. Eva Ščerbová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 6 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Jana Bilá Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15 15
Mgr. Barbora Drinková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 60
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Nadežda Makarová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 30
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Mgr. Ondrej Struhár Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 66
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Niektoré interaktívne metódy efektívneho učenia 21
Integrované tematické vyučovanie na základných a stredných školách 15
Mgr. Mária Trenčanská Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15


© aScAgenda 2021.0.1235 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2020
 • Fotogaléria

  • Prvý školský deň našich prváčikov
  • Letný klub II.turnus Kolonizácia
  • Letný klub I.turnus Superhrdinky a Superhrdinovia
  • Návrat do školy
  • Vyberáme z karantény VI
  • Bioklimatické pásma sveta podľa Mravcov
  • Vyberáme z karantény V
  • Vyberáme z karantény IV
  • Vyberáme z karantény III
  • Riadnu že má moc... táto Veľká noc
  • Vyberáme z karantény II
  • Vyberáme z karantény I