• Škola považuje rodičov za svoju súčasť, a preto organizuje akcie, ktoré podporujú komunitný život školy. Cieľom týchto akcií je získanie dôvery rodičov vo vzťahu k princípom a metódam školy.

     Škola organizuje pre rodiny prvákov Adaptačné víkendovky, ktorých program je zabezpečený tak, aby bol priestor najmä na ukážky princípov a metód školy a na zoznámenie sa rodín, učiteľov a detí.

     Škola podporuje tvorbu vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi tak, aby žiak vnímal učiteľa ako sprievodcu a vierohodného partnera.

     Škola spolupracuje s rodičmi aj oficiálnym spôsobom cez Radu rodičov a všetkých podporuje v otvorenej komunikácii aj s členmi vedenia školy. Víta akúkoľvek spätnú väzbu od rodičov či priamo od žiakov.

     Škola organizuje Felix akadémiu, ako vzdelávací priestor, kde sa rodičia môžu zoznámiť s našimi princípmi a metódami.

     Riaditeľ svojou osobnou účasťou na Ranných kávach, infostretnutiach, adaptačných víkendovkách a ďalších akciách školy či neformálnych stretnutiach rodičov, vytvára atmosféru komunity medzi školou a rodičmi.

     Učitelia vytvárajú pre rodičov svojich žiakov možnosť zúčastniť sa na niektorej vyučovacej hodine. Škola pre propagáciu vlastného prístupu k vzdelávaniu a výchove organizuje Dni otvorených dverí, podporuje učiteľov v prezentovaní príspevkov na konferenciách, umožňuje učiteľom iných škôl navštíviť školu a vidieť priebeh vyučovania.

     Škola pri vhodných alebo potrebných príležitostiach organizuje stretnutia rodičov, kde im umožní získať aktuálne informácie a položiť otázky členom vedenia školy. Pravidelnou formou týchto stretnutí je Ranná káva či stretnutia Rady rodičov s vedením školy.

 • Fotogaléria

  • Babská jazda v Bibiane - žirafky a kamzice
  • Kamzíky sa vedia aj korčuľovať....
  • Keď tvoria Delfíny
  • Fyzika Vydier s Kajou
  • Zvyky a tradície - stridžie dni
  • Vianočné dielne II. týždeň
  • Zrod vesmíru v klube
  • Vianočné dielne I. týždeň
  • k 17. novembru
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: Vyzdvihovanie detí +421 948 083 870 Info škola +421948 277 556
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691