• Záhrada, ktorá učí

    V roku 2019 sme v našej novej Záhrade, ktorá učí vytvorili spoločne nasledovné prvky:

    Vyvýšené záhony

    Pocitový chodník

    Hmyzí hotel

    Kompostovisko

    Cintorín odpadu

     

    Najväčší úspech v projekte...

    Zapojenie detí, radosť a nadšenie pre prácu v záhrade, aj na realizácii projektu a príprave otvorenia. Zapojili sa deti z rôznych ročníkov a dokázali prispieť tým, čo ich najviac zaujalo, čo ich baví, v čom sa cítia byť dobrí, každý podľa svojich možností. Počas príprav sa deti dostali do rôznych tímov a preukázali schopnosť spolupracovať nielen v rámci triedy ale aj medziročníkovo. Projekt odprezentovali deti nielen na otvorení záhrady, ale ja pred spolužiakmi v škole na spoločnom stretnutí.

     

    Viac informácií: SZŠ Felix - Záhrada, ktorá učí (zahradaktorauci.sk)

     

     

    SSPravme to

     

    Vďaka grantu z Nadácie SPP sme mohli na školskom dvore osadiť dva exteriérové hudobné nástroje - dendrofón a xylofón.

    Protect work

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje