• Príspevok na školu

     276 eur mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

     zľava pri súrodencoch v škole - 2. dieťa v škole - 25%, 3. dieťa v škole - 50% z príspevku. 

      

     Príspevok na Klub: 

     76 eur mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

      

     Zápisné: 

     600 eur, platí sa jednorazovo

      

     Z príspevku na školu sa hradia všetky učebné pomôcky, učebnice, jednodňové školské akcie, vstupné do múzeí, galérií, lístky MHD na školské podujatia a pod. 

      

     Z príspevku na školu sa nehradia  obedy, krúžky, dobrovoľné kurzy - napr. plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, školy v prírode či pobytové akcie. 

      

     Príspevok sa každoročne navyšuje o 5  - 15% vzhľadom ku zvyšovaniu osobných a prevádzkových nákladov. 

      
      
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje