• Príspevok na školu

     228 eur mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

     zľava pri súrodencoch v škole - 2. dieťa v škole - 25%, 3. dieťa v škole - 50% z príspevku. 

      

     Príspevok na Klub: 

     60 eur mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

      

     Zápisné: 

     500 eur, platí sa jednorazovo

      

     Z príspevku na školu sa hradia všetky učebné pomôcky, učebnice, jednodňové školské akcie, vstupné do múzeí, galérií, lístky MHD na školské podujatia a pod. 

      

     Z príspevku na školu sa nehradia  obedy, krúžky, dobrovoľné kurzy - napr. plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, školy v prírode či pobytové akcie. 

      

     Príspevok sa každoročne navyšuje o 5  - 15% vzhľadom ku zvyšovaniu osobných a prevádzkových nákladov. 

      
      
 • Fotogaléria

  • Babská jazda v Bibiane - žirafky a kamzice
  • Kamzíky sa vedia aj korčuľovať....
  • Keď tvoria Delfíny
  • Fyzika Vydier s Kajou
  • Zvyky a tradície - stridžie dni
  • Vianočné dielne II. týždeň
  • Zrod vesmíru v klube
  • Vianočné dielne I. týždeň
  • k 17. novembru
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: Vyzdvihovanie detí +421 948 083 870 Info škola +421948 277 556
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691