• Riaditeľské voľno 16. novembra 2023
    Rozhodnutie o skrátení ŠKD 30.6.2023
    Rozhodnutie o prerušení vyučovania z dôvodu chrípkovej epidémie 8.-12.12.2022
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje