•  

      Na vysvedčeniach deti klasifikujeme.

      Vydávame vlastné slovné hodnotenia polročnej a koncoročnej práce dieťaťa, v ktorom si všímame viac pozitíva a zároveň ukazujeme aj možnosti zlepšenia, hodnotíme pokrok dieťaťa voči sebe samému, zameriavame sa nielen na vedomosti, ale aj na zručnosti, snahu, originalitu riešení, vôľu. Prváci dostávajú v novembri ešte aj slovný popis adaptácie dieťaťa na školu.

      Slovné hodnotenie - spätnú väzbu, používame počas celého školského roka aj pri priebežnom hodnotení práce detí. Hodnotíme nielen vedomosti, ale aj posun v sociálnych zručnostiach, spôsoby práce detí a získané základné životné zručnosti. Pravidelne informujeme rodičov o pokrokoch dieťaťa. Dôležitou súčasťou hodnotenia je aj sebahodnotenie žiaka, čím podporujeme sebavedomie, hrdosť a zodpovednosť dieťaťa za svoju prácu. 

    • Kontakty

      • Súkromná základná škola Felix
      • info@skolafelix.sk
      • felixoviny@skolafelix.sk
      • info@skolafelix.sk
      • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
      • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
      • 42448484
      • 2120122059
      • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Fotogaléria

    • Pandy Prešov
    • Celoštátne kolo Supertrieda
    • Včely Supertrieda - okresné kolo
    • Indiánsky deň rodiny
    • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
    • MRAVCE- spaľovňa OLO
    • Vianočné trhy Felix 2018
    • Vianočné dielne zázrakov 2018
    • PANDY - zdravý deň
    • MRAVCE- Spoznávame minulosť Slovenska
    • KOALY - telesná v Jame
    • KOALY - Návšteva SHMU