• Zloženie Rady školy 

    Meno a priezvisko: delegovaný/volený za:
    Peter Halák, predseda za zriaďovateľa
    Dávid Králik za zriaďovateľa
    Rastislava Haláková za zriaďovateľa
    Xaver Gubáš za zriaďovateľa
    Zuzana Burjanová za pedagogických zamestnancov
    Marián Lazo za pedagogických zamestnancov
    Dana Sujová za nepedagogických zamestnancov
    Tomáš Bujna za rodičov
    Peter Hudec za rodičov
    Juraj Suchánek za rodičov
    neobsadené  za rodičov

     

    Zápisnica Rady školy - 12.3.2019

    Rada_skoly_20190312_-_final.pdf

     

     

    Zápisnica Rady školy - 21.5.2019

    Rada_skoly_20190521_final.pdf

    Prílohy: 

    rozpocet_-_vychodiska.pdf

    Principy_-_vsetky_final_z_RS.pdf

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO
  • Vianočné trhy Felix 2018
  • Vianočné dielne zázrakov 2018
  • PANDY - zdravý deň
  • MRAVCE- Spoznávame minulosť Slovenska
  • KOALY - telesná v Jame
  • KOALY - Návšteva SHMU
  • SURIKATY a SVIŠTE_100 rokov ČSR
  • SOVY a PLAMENIAKY_100 rokov ČSR