• O škole

   • Spolupráca s rodičmi

   • Rodičia sú pre našu školu partnermi.

    Informovanie rodičov

    Rodičov pravidelne informujeme o aktivitách školy e-mailom aj na webstránke. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook.

    Využívame elektronickú žiacku knižku, rodičia majú kedykoľvek prístup k aktuálnemu hodnoteniu vlastného dieťaťa. Na internete majú dostupnú aj elektronickú triednu knihu, teda vedia, čo sa ktorý deň deti učili v škole, na čom deti pracujú a tiež majú prehľad o dochádzke dieťaťa.

     

    Adaptačná víkendovka

    ...