• Žiacky parlament

    • Žiacky parlament je skupina zástupcov žiakov z jednotlivých tried tretieho až šiesteho ročníka našej školy, ktorá spoločne diskutuje o témach školského života a vyučovania, zastupuje názor a potreby žiakov svojej triedy a návrhy predkladá vedeniu školy.

     Stretnutia bývajú pravidelne každé 2 týždne. O priebehu a výsledkoch stretnutí následne informujú spolužiakov vo svojich triedach.

     Zvolení zástupcovia sú:

     Za triedu Včely: Filip Graus, Branislav Držík

     Za triedu Mravce: Eliška Zemanová, Simona Tejedyová

     Za triedu Svište: Jakub Hladík, Žofia Tóthová

     Za triedu Surikaty: Oskar Benian, Emma Illéšová

     Za triedu Sovy: Adela Zemaníková, Matúš Halák

     Za triedu Plameniaky: Martina Atanasová, Peter Giač