Zápis na školský rok 2014/15

Sme radi, že sa zaujímate o našu školu. V školskom roku 2014/15 budeme mať triedy 1-3. ročníka ZŠ.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa do našej školy, odporúčame nasledovný postup:

Budúci prváci (školský rok 2014/2015):

Prihlásenie prostredníctvom kontaktného formulára - vzhľadom na obmedzenú kapacitu je pravdepodobné, že budeme žiakov vyberať. Jedno z kritérií výberu je aj poradie, v akom sa prostredníctvom kontaktného formulára prihlásite.

 

Informačné stretnutie pre rodičov - na týchto stretnutiach sa dozviete všetky podrobnosti o našej škole. Termín informačného stretnutia (bez otvorenej hodiny): 2.6.2014 so začiatkom o 16:30 hod. V prípade záujmu je dobré, ak sa vopred prihlásite.

Zápis - termíny zápisov na školský rok 2014/15 už boli. Naša kapacita v prvom ročníku je aktuálne naplnená. V prípade záujmu Vás môžeme evidovať ako náhradníkov, ktorým umožníme nástup do školy, ak sa uvoľní miesto. 

Ak máte záujem vidieť, ako to v našej škole beží a získať aspoň základné informácie, ponúkame vám možnosť zúčastniť sa otvorených hodín. – Termíny otvorených hodín nájdete v kalendári. 

 

Prestup do existujúcich tried (terajší prváci a druháci):

V prípade záujmu o zápis terajšieho prváka alebo druháka sa, prosím, ozvite telefonicky alebo e-mailom, aby sme si dohodli osobné stretnutie na úvodný rozhovor o prípadnom prestupe. Prestup je možný iba ak máme v danom ročníku voľné miesto.

 

Predbežný záujem o zapísanie detí, ktoré nastúpia na školskú dochádzku v školskom roku 2015/16 a neskôr.

Už teraz máme predbežne prihlásených viacero detí na niekoľko rokov dopredu. Ak máte dieťa, ktoré pôjde do školy až o rok alebo neskôr, oznámte nám váš záujem kontaktným formulárom alebo e-mailom na adrese info@skolafelix.sk. Zaistíte si tak miesto pre vaše dieťa do budúcnosti a budete dostávať aktuálne informácie týkajúce sa triedy, o ktorú máte záujem.

Fotogaléria

Kontakt

  • Elokované pracovisko – súkromná základná škola, Jána Bakossa 5, Banská Bystrica
    Strečnianska 20, 851 05 Bratislava
  • 0948 697 080

Mapa