Zápis na školský rok 2015/16

 

Ak máte záujem prihlásiť dieťa do našej školy, odporúčame nasledovný postup:

Budúci prváci (školský rok 2015/2016):

Prihlásenie prostredníctvom kontaktného formulára - vzhľadom na obmedzenú kapacitu je pravdepodobné, že budeme žiakov vyberať. Jedno z kritérií výberu je aj poradie, v akom sa prostredníctvom kontaktného formulára prihlásite.

 

Deň otvorených dverí - boli v dňoch 13.11.2014 a 12.12.2014 - počas týchto dní ste si v doobedňajších hodinách mohli pozrieť vyučovanie, počas celého dňa priestory našej školy, dozvedieť sa viac o našej škole.

Informačné stretnutie pre rodičov - záujemcov organizujeme dňa 9.2.2015 o 16:30 hod. Na informačnom stretnutí sa oboznámite s našou školou, budete si môcť pozrieť priestory školy. Vzhľadom na kapacitné možnosti našich priestorov, v prípade záujmu je dobré, ak sa vopred prihlásite.

Zápis - termíny zápisov na školský rok 2015/16 boli 23. - 24.1.2015. Náhradný termín bude 13. 2. 2015. Aby sme sa vyhli čakaniam, prosím rezervujte si čas na zápis - prihláška na zápis

Bodové hodnotenie kritérií na prijatie:

  • 25 bodov - individuálna školská spôsobilosť
  • 25 bodov - kolektívna školská spôsobilosť
  • 30 bodov - súlad očakávaní rodičov s víziou a princípmi školy
  • 20 bodov - poradie v zozname záujemcov
  • 10 bodov - súrodenec žiaka školy

 

Prestup do existujúcich tried

V prípade záujmu o prestup, sa prosím ozvite telefonicky alebo e-mailom, aby sme si dohodli osobné stretnutie na úvodný rozhovor o prípadnom prestupe. Prestup je možný iba ak máme v danom ročníku voľné miesto.

 

Predbežný záujem o zapísanie detí, ktoré nastúpia na školskú dochádzku v školskom roku 2016/17 a neskôr.

Už teraz máme predbežne prihlásených viacero detí na niekoľko rokov dopredu. Ak máte dieťa, ktoré pôjde do školy až o rok alebo neskôr, oznámte nám váš záujem kontaktným formulárom alebo e-mailom na adrese info@skolafelix.sk. Budeme vás evidovať a budete dostávať aktuálne informácie týkajúce sa postupu pri zápise.

Fotogaléria

Kontakt

  • Elokované pracovisko – súkromná základná škola, Jána Bakossa 5, Banská Bystrica
    Strečnianska 20, 851 05 Bratislava
  • 0948 697 080

Mapa