Zápis na školský rok 2014/15

Sme radi, že sa zaujímate o našu školu. V školskom roku 2014/15 budeme mať triedy 1-3. ročníka ZŠ.

Ak máte záujem prihlásiť dieťa do našej školy, odporúčame nasledovný postup:

Budúci prváci (školský rok 2014/2015):

Prihlásenie prostredníctvom kontaktného formulára - vzhľadom na obmedzenú kapacitu je pravdepodobné, že budeme žiakov vyberať. Jedno z kritérií výberu je aj poradie, v akom sa prostredníctvom kontaktného formulára prihlásite.

 

Informačné stretnutie pre rodičov - na týchto stretnutiach sa dozviete všetky podrobnosti o našej škole. Termín informačného stretnutia (bez otvorenej hodiny): 4.2.2014 so začiatkom o 17:00 hod. V prípade záujmu je dobré, ak sa vopred prihlásite.

Zápis - bude dňa 18.1.2014, ako aj 8.2.2014, vždy v čase od 9:00 do 16:00 hod. Každý záujemca bude pozvaný na presný čas. Rezervovanie času na zápis zrealizujete tu: REZERVÁCIA ČASU NA ZÁPIS. Deti budú plniť jednoduché úlohy a v malých skupinách sa spoločne aj zahrajú. S rodičmi sa zasa porozprávame o škole. Na zápis pozývame len deti, ktoré majú rezervované miesto prostredníctvom kontaktného formulára. Zápis sa týka len budúcich prvákov. 

Ak máte záujem vidieť, ako to v našej škole beží a získať aspoň základné informácie, ponúkame vám možnosť zúčastniť sa otvorených hodín. – Uskutočnili sa v decembri a januári, najbližší termín je 30.1.2014 v čase od 8:30 do 10:00 hod. Na túto otvorenú hodinu je nutné sa vopred prihlásiť. Z kapacitných dôvodov uprednostníme rodičov detí, ktorých povinná školská dochádzka začína od školského roku 2014/2015.

 

Prestup do existujúcich tried (terajší prváci a druháci):

V prípade záujmu o zápis terajšieho prváka alebo druháka sa, prosím, ozvite telefonicky alebo e-mailom, aby sme si dohodli osobné stretnutie na úvodný rozhovor o prípadnom prestupe. Prestup je možný iba ak máme v danom ročníku voľné miesto.

 

Predbežný záujem o zapísanie detí, ktoré nastúpia na školskú dochádzku neskôr ako v šk. roku 2014/15.

Už teraz máme predbežne prihlásených viacero detí na niekoľko rokov dopredu. Ak máte dieťa, ktoré pôjde do školy až o rok alebo neskôr, oznámte nám váš záujem kontaktným formulárom alebo e-mailom na adrese info@skolafelix.sk. Zaistíte si tak miesto pre vaše dieťa do budúcnosti a budete dostávať aktuálne informácie týkajúce sa triedy, o ktorú máte záujem.

Fotogaléria

Kontakt

  • Elokované pracovisko – súkromná základná škola, Jána Bakossa 5, Banská Bystrica
    Strečnianska 20, 851 05 Bratislava
  • 0948 697 080

Mapa