Zápis na školský rok 2015/16

Ak máte záujem prihlásiť dieťa do našej školy, odporúčame nasledovný postup:

Budúci prváci (školský rok 2015/2016):

Prihlásenie prostredníctvom kontaktného formulára - vzhľadom na obmedzenú kapacitu je pravdepodobné, že budeme žiakov vyberať. Jedno z kritérií výberu je aj poradie, v akom sa prostredníctvom kontaktného formulára prihlásite.

 

Deň otvorených dverí - bude v dňoch 13.11.2014 a 12.12.2014 - počas týchto dní si v doobedňajších hodinách môžete pozrieť vyučovanie, počas celého dňa priestory našej školy, dozvedieť sa viac o našej škole. Vzhľadom na kapacitné možnosti našich priestorov, v prípade záujmu je dobré, ak sa vopred prihlásite.

Zápis - termíny zápisov na školský rok 2015/16 budú 23-24.1.2015. Prihlásení záujemci dostanú včas možnosť rezervovať si presný čas zápisu. 

 

Prestup do existujúcich tried

V prípade záujmu o prestup, sa prosím ozvite telefonicky alebo e-mailom, aby sme si dohodli osobné stretnutie na úvodný rozhovor o prípadnom prestupe. Prestup je možný iba ak máme v danom ročníku voľné miesto.

 

Predbežný záujem o zapísanie detí, ktoré nastúpia na školskú dochádzku v školskom roku 2016/17 a neskôr.

Už teraz máme predbežne prihlásených viacero detí na niekoľko rokov dopredu. Ak máte dieťa, ktoré pôjde do školy až o rok alebo neskôr, oznámte nám váš záujem kontaktným formulárom alebo e-mailom na adrese info@skolafelix.sk. Budeme vás evidovať a budete dostávať aktuálne informácie týkajúce sa postupu pri zápise.

Fotogaléria

Kontakt

  • Elokované pracovisko – súkromná základná škola, Jána Bakossa 5, Banská Bystrica
    Strečnianska 20, 851 05 Bratislava
  • 0948 697 080

Mapa