• Vianočné vystúpenie
     • Vianočné vystúpenie

     • Lentilky, Pastelky aj Sovičky si pripravili vianočné vystúpenie pre svojich rodičov, starých rodičov, všetkých blízkych. Martuška, Janka aj Lucka s nimi poctivo trénovali a tak sme vďaka nim mali možnosť vidieť a počuť vianočné piesne, básne, vinše, deti nám ukázali ako hrajú na flaute, zatancovali. Tí najstarší Felixáci nám odprezentovali svoje vianočné projekty - bola to pre nich premiéra pred takým veľkým publikom. Všetky deti sa do toho vložili a vydali zo seba všetko, pre niektorých bolo početné publikum naozajstnou výzvou. Felixáci, boli ste super :-)
       

    • Felix Vianoce 2014
     • Felix Vianoce 2014

     • V stredu dýchala škola Felix Vianocami. mali sme tu rôzne vianočné dielničky, kde rodičia i starí rodičia tvorili s deťmi krásne vecičky, zdobili medovníčky, vyrábali lampióny. Popritom sme jedli dobroty - napečené koláčiky, famózny guláš z diviny, piekli sa palacinky, pil sa sviatočný punč. Ďakujeme rodičom za krásny čas, oteckom za to, ako sa plnohodnotne zapojili a deťom za snahu a náladu. Vo fotogalérii nájdete fotky z dielničiek.

    • Atletika pre deti v hale Elán
     • Atletika pre deti v hale Elán

     • Bolo nás 168 športovcov z 21 bratislavských škôl, z toho 84 dievčat a 84 chlapcov, čakalo nás 7 disciplín. Boli sme najmladšie družstvo, s najzaujímavejším názvom :-), najviac sme sa povzbudovali a očividne najviac sme túžili po výhre. To, že neprišla ... nevadilo, bol to najkrajší športový deň :-).

      Fotky sú vo fotogalérii.

    • Projektový deň - Vianoce
     • Projektový deň - Vianoce

     • Počas minulého týždňa a štvrtkového exteriéru sme si nazbierali materiály, informácie na tému Vianoce. Vytvorili sme skupinky, ktoré pracovali na jednotivých témach. Tradície, zvyky, symboly, vianočná výzdoba mesta, Vianoce v iných štátoch .... v pondelok sme pracovali na projektoch, ktoré sme prezentovali. Na vianočnej besiedke predstavíme svoje práce rodičom, súrodencom. Je radosť sledovať, ako sa s každým projektom lepší spolupráca, deľba práce a zodpovednosť jeden za druhého.

      Fotky nájdete vo fotogalérii.

    • Štvrtkový exteriér - Vianoce
     • Štvrtkový exteriér - Vianoce

     • Na hodinách prírodovedy a vlastivedy máme tému VIANOCE. Hovoriť o Vianociach a predvianočnej atmosfére v triede nad knihou? Radšej sme si išli tému "zažiť" domesta. Fotili sme výzdobu mesta, zisťovali vianočné zvyky, tradície. Pozreli sme množstvo darčekov, ktoré sú pripravené na pultoch. Niektoré sme si kúpili a potom sme sa občerstvili. Zo získaných materiálov a poznatkov budeme tvoriť v pondelok projekty. 

      Fotky sú vo fotogalérii.

    • Športový deň Hýbeme sa svetom
     • Športový deň Hýbeme sa svetom

      1. Sovičky chcú hýbať svetom :-). Zúčastnili sa športovej akcie na Dlhých Dieloch. 14 škôl, 120 detí, 9 disciplín, 200 minút ... veľké nadšenie, spoločné zážitky, športový duch. Ďakujeme usporiadateľom - BK Karlovka - za jedinečnú atmosféru, bezchybnú organizáciu a možnosť zašportovať si. Skončili sme na 7. mieste, ale to vôbec nebolo dôležité. Prežili sme pekné, športové doobedie. Ďakujeme! Fotky sú vo fotogalérii.
    • Štvrtkový exteriér u Sovičiek
     • Štvrtkový exteriér u Sovičiek

     • Štvrtkový exteriér mal tému: Okolie školy. Najprv sme si pozreli fotky iných škôl, napr. v Afrike. Potom sme si zadali úlohy, rozdelili do skupín po troch. Na vychádzke sme si zapisovali poznatky a po príchode do školy sme pracovali na projektoch. Na záver sa projekty prezentovali a pri hodnotení exteriéru sa zdvihli takmer všetky pršteky hore :-). Bol to zaujímavý exteriér, na ktorom sme sa veľa naučili!

      Fotky sú vo fotogalérii.

     • Pastelky a Lentilky spoznávali Indiánov

     • Aké je to byť aspoň na chvíľu Indiánkou, či Indiánom? Dozvedeli sme sa. Vymysleli sme si vlastné indiánske mená, započúvali sa do indiánskej hudby, vytvorili indiánsky tanec, vyskúšali sme si písať indiánske piktogramy, písali sme aj so špeciálnou indiánskou ceruzkou. Vo svojom indiánskom kmeni sme pripravovali denné menu pre svoju Indiánsku reštauráciu. Popritom sme si pochutnali na keksoch - Indiánkach. Pamätáte si ich? Počas tohto týždňa sme mali možnosť za odvážnosť, či hrdinský čin získať indiánske pierka. A bolo ich neúrekom :-).
    • Felix meniny
     • Felix meniny

     • Felix oslávil vo štvrtok svoje meniny. Deti zaspievali pesničku, dali sme si spoločné raňajky, všetci sme mali na sebe vlastnoručne vyrobené motýliky, či mašličky, rodičia nám venovali chvíľku svojho času. Bolo to to veľmi milé stretnutie, tešíme sa zase o rok. Takže Felix, prajeme Ti samé šťastné, dobré a múdre deti!

    • Získali sme grant z Orange
     • Získali sme grant z Orange

     • V septembri sme požiadali o grant z nadácie Orange a veľká bola naša radosť keď nám prišla správa, že sme grant získalismiley Projekt, na ktorý budú financie z grantu použité sme nazvali "Rýchla rota Felix", keďže podobne ako rozprávková Rýchla rota, tak aj my s deťmi budeme pomáhať a chrániť naše životné prostredie. Naša škola si okrem iného dala za ciel rozvíjať svojich žiakov nielen v klasických predmetoch, ale aj v zodpovednom a uvedomelom prístupe ku svetu, v ktorom žijeme. Projekt Rýchla rota Felix, ktorý sa zameriava prioritne na inovatívne vyučovanie prírodovedy a oboznamovanie detí s princípmi trvalo udržateľného života, nás k tomuto cielu priblížiwink Pomocou hravých a kreatívnych aktivít deti pochopia hodnotu vecí, dôležitost prírody a vlastné možnosti ako jej pomôcť. S osvojovaním nových princípov je najlepšie zacať v mladosti, takže účastníkmi projektu sú žiaci prvého ročníka, naše Lentilky a Pastelky smiley Sovičky ako druháci, ako aj naši rodičia, budú mať tiež možnosť sa do jednotlivých aktivít zapojiť. Po skončení projektu budú naše deti poznat základy environmentalistiky, možnosti ochrany prírody, recyklácie, redukcie odpadu a znovu použitia vecí (reuse). Taktiež budeme rozvíjať prezentačné a komunikačné zručnosti žiakov, aby vedeli nadobudnuté skúsenosti a vedomosti prezentovať, a budeme ich viesť ku kritickému mysleniu, ktoré im pomôže aj v iných oblastiach života. Budúci týždeň nás čaká zoznámenie sa s projektom a prvá aktivita, stavba eko vtáčích búdok. 

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • Pandy Prešov
  • Celoštátne kolo Supertrieda
  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO
  • Vianočné trhy Felix 2018
  • Vianočné dielne zázrakov 2018
  • PANDY - zdravý deň
  • MRAVCE- Spoznávame minulosť Slovenska
  • KOALY - telesná v Jame
  • KOALY - Návšteva SHMU