• Na doobedňajšie vyučovanie nadväzuje poobedňajší Felix klub. V ňom podporujeme deti v zmysluplnom trávení voľného času, objavovaní, nachádzaní a rozvíjaní svojich telentov a silných stránok. Časť pobytu v klube strávi dieťa so svojim triednym vychovávateľom. Aktivity v rámci záujmovej činnosti si vyberá dieťa podľa vlastného uváženia z ponuky, ktorú denne vytvárajú naši vychovávatelia (v prípade ich neprítomnosti naše dohodárky - šikovné študentky VŠ pedagogického zamerania). Záľubky a tiež tzv. popoludky si teda deti vyberajú podľa ponuky na magnetickej tabuli, ktorá visí za vstupnými dverami po pravej strane. Od pondelka do štvrtka sa medzi záľubkami objavuje Študovňa - t.j. miestnosť, kde môžu deti študovať, čítať alebo sa venovať iným aktivitám, na ktoré potrebujú ticho a kľud.

     Prváci si začínajú aktivity vyberať až v druhom polroku. Dovtedy majú organizované aktivity spoločne so svojim triednym vychovávateľom.

     Nakoľko si myslíme, že deti sa lepšie socializujú v prirodzenom prostredí, digitálne technológie prísne obmedzujeme. Ich používanie je v súlade so školským poriadkom. Na návrh žiackeho parlamentu plánujeme zaviesť aj pravidelný digi deň v klube.

     Prosíme Vás aby ste dodržiavali časy vyzdvihovania z klubu a nerušili priebeh aktivít (záľubiek) medzi 14:45 a 15:45. Režim klubu je súčasťou režimu dňa školy a je ho možné aj na našej stránke v sekcii O nás.

     Klub na našej škole funguje aj pre žiakov 2.stupňa. Je v ňom voľnejší režim, no stále platia pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Program vzniká a vytvára sa po dohode s deťmi. Niekedy je samostatný pre žiakov 2. stupňa, niekedy je zmiešaný s ostatnými ročníkmi. V prípade potreby zo strany žiakov nie je problém tiež vyhradiť samostatnú miestnosť na štúdium, kde môžu spoločne pracovať na projektoch, aktivitách, úlohách.

     Telefónne čísla na našich vychovávateľov nájdete na hlavnej stránke vpravo hore.

     Ak si želáte aby Vaše dieťa mohlo odchádzať zo školy / klubu samé, potrebné je odovzdať vylnenú ŽIADOSŤ na recepcii školy.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje