• Školné a poplatky

  • Zápisné

   500 €
   200 € druhý a každý ďalší súrodenec žiaka našej školy

   Zápisné sa platí jednorázovo pri zápise dieťaťa do školy (aj pri prestupe). 

    


   Školné na rok 2018/19


   204 € mesačne 10 mesiacov v roku
   149 € mesačne druhý súrodenec
   102 € mesačne tretí a každý ďalší súrodenec

   Školné sa platí vopred do konca predchádzajúceho mesiaca (t.j. do 31. 8. na september).

   Zápisné pri prestupe do existujúcich tried je 500 €.

    


   Školský klub detí na rok 2018/19


   50 € mesačne 10 mesiacov v roku

    

   Školné aj poplatok za školský klub detí na nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť vždy vopred do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca.

   Číslo účtu je SK 23 1100 0000 0029 2088 6691 a variabilný symbol platí ten, ako predchádzajúce rokyy, noví rodičia ho nájdu nájdu v zmluve).


   Stav platieb nájdete na stránke EDUPAGE po prihlásení na www.skolafelix.sk alebo v mobilnej aplikácii EDUPAGE.

    

    

   Poplatky zahŕňajú všetky pomôcky, učebnice (aj na anglický jazyk) a učebné materiály vrátane zošitov, písacích potrieb, pracovných listov, potrieb na výtvarnú výchovu a pod.

   Rodičia neplatia žiadne ďalšie poplatky do rodičovského združenia ani do triedneho fondu.

   V poplatkoch nie je zahrnutá účasť na pobytových akciách - napr. adaptačná víkendovka, škola v prírode, prípadne kurzy ako korčuľovanie, plávanie, lyžovanie.

   Poplatok je možné uhradiť aj vopred na celý školský rok do 31.7., v tom prípade poskytujeme zľavu 40 Eur z celoročného poplatku.

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie