• Pracovné ponuky

    • Voľné pracovné pozície v našej škole

    •  Učiteľ pre prvý stupeň

     • Úväzok: plný
     • Dátum nástupu: 19. august 2019
     • Požiadavky: rozširujeme náš tím učiteľov prvého stupňa. Ideálny kandidát rád pracuje s deťmi, má dobré nápady a hľadá školu, v ktorej by ich mohol realizovať. Má rád výzvy a je otvorený inovatívnym metódam (Hejného metóda vyučovania matematiky, splývané čítanie Sfumato, projektové vyučovanie), stotožňuje sa s poslaním a princípmi našej školy. 
     • Životopis s motivačným listom prosíme posielať do 12.5.2019 na praca@skolafelix.sk.

     Učiteľ pre druhý stupeň (kombinácie predmetov SJL, INF, GEO, FYZ, HUV, VYV, ONV)

     • Úväzok: plný alebo čiastočný
     • Dátum nástupu: 19. august 2019
     • Požiadavky: rozširujeme náš tím a hľadáme učiteľov pre druhý stupeň. Ideálny kandidát rád pracuje s deťmi, má dobré nápady a hľadá školu, v ktorej by ich mohol realizovať. Má rád výzvy a je otvorený inovatívnym metódam, stotožňuje sa s poslaním a princípmi našej školy.
     • Životopis s motivačným listom prosíme posielať do 12.5.2019 na praca@skolafelix.sk.

     • Vychovávateľ v ŠKD

     • Úväzok: plný alebo čiastočný
     • Dátum nástupu: 19. august 2019
     • Požiadavky: rozširujeme náš tím vychovávateľov v ŠKD. Ideálny kandidát rád pracuje s deťmi, má dobré nápady a hľadá školu, v ktorej by ich mohol realizovať. Má rád výzvy a je otvorený inovatívnym metódam, stotožňuje sa s poslaním a princípmi našej školy. Pedagogické vzdelanie nie je podmienkou. 
     • Životopis s motivačným listom prosíme posielať do 12.5.2019 na praca@skolafelix.sk.
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie