• Žiacky parlament

    • Žiacky parlament je skupina zástupcov žiakov z jednotlivých tried tretieho až šiesteho ročníka našej školy, ktorá spoločne diskutuje o témach školského života a vyučovania, zastupuje názor a potreby žiakov svojej triedy a návrhy predkladá vedeniu školy.

     Stretnutia bývajú pravidelne každé 2 týždne. O priebehu a výsledkoch stretnutí následne informujú spolužiakov vo svojich triedach.

     Zvolení zástupcovia sú:

     Za triedu Včely: Filip Graus, Branislav Držík

     Za triedu Mravce: Eliška Zemanová, Simona Tejedyová

     Za triedu Svište: Jakub Hladík, Žofia Tóthová

     Za triedu Surikaty: Oskar Benian, Emma Illéšová

     Za triedu Sovy: Adela Zemaníková, Matúš Halák

     Za triedu Plameniaky: Martina Atanasová, Peter Giač

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Felix klub: Kika / Renča: +421 948 840 985 Bernard: +421 948 196 201 Baška: +421 948 840 985 Ľudka: +421 948 261 740 Zorka: +421 948 478 430 Andrej: + 421 948 925 199 Sisa: +421 948 078 630
   • Haanova 28, 851 04 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie