• Žiacky parlament

    • Žiacky parlament je skupina zástupcov žiakov z jednotlivých tried tretieho až šiesteho ročníka našej školy, ktorá spoločne diskutuje o témach školského života a vyučovania, zastupuje názor a potreby žiakov svojej triedy a návrhy predkladá vedeniu školy.

     Stretnutia bývajú pravidelne každé 2 týždne. O priebehu a výsledkoch stretnutí následne informujú spolužiakov vo svojich triedach.

     Zvolení zástupcovia na šk. rok 2017/18 sú:

     Za triedu Včely: Filip Graus, Branislav Držík

     Za triedu Mravce: Eliška Zemanová, Simona Tejedyová

     Za triedu Svište: Jakub Hladík, Žofia Tóthová

     Za triedu Surikaty: Oskar Benian, Emma Illéšová

     Za triedu Sovy: Adela Zemaníková, Matúš Halák

     Za triedu Plameniaky: Martina Atanasová, Peter Giač

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie