• Pravidlá školy

   •  

    Chceme sa v Škole FELIX cítiť šťastní. Preto máme práva, ktoré nesmie nik porušovať. Patria všetkým, ktorí sú súčasťou Školy FELIX:

     

    1. Mám právo na priateľstvo, ohľaduplnosť, prijatie v kolektíve, právo zapojiť sa do aktivít.

    2. Mám právo na bezpečie, nesmie sa mi slovne ani fyzicky ubližovať.

    3. Mám právo na pomoc, keď si s niečím neviem dať rady.

    4. Mám právo na slušné správanie, zdvorilosť, rozprávanie bez nadávok.

    5. Mám právo na rešpekt k mojím názorom a potrebám.

    6. Mám právo na nerušenú prácu, ticho, osobný priestor a čas, aby som mohol pracovať najlepšie, ako viem.

    7. Mám právo na čisté prostredie, upratané a nezničené pomôcky a hračky.

     

    Stiahnite si pravidlá školy - moje práva

    Vnútorný poriadok školy 

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie