• Režim dňa

   • Režim dňa

   • Škola je otvorená v čase od 7.00 hod. do 17.30 hod. Vyučovanie sa začína o 8.30 hod., v škole treba byť najneskôr o 8.15 hod., nech majú deti dostatok času pripraviť a naladiť sa na vyučovanie.

     
    Vyučujeme v blokoch:
     
     
    7:00 - 8:15

     Felix klub - aktívne hry, individuálna práca s deťmi, ktoré potrebujú pomôcť s učivom

    8:15

     odchod detí do tried, najneskorší odporúčaný príchod detí do školy

    8:30 - 9:25

     1. vyučovací blok (ranný kruh + 1. hodina)

    9:25 - 9:40

     prestávka na desiatu  

    9:40 - 11:10

     2. vyučovací blok (2. a 3. hodina)

    11:10 - 11:40

     prestávka (deti idú von)

    11:40 - 13:10

     3. vyučovací blok (4. a 5. hodina)

    12:25 - 13:10

     v prípade, že deti majú aj 4. vyučovací blok, idú na obed

    13:10 - 14:40

     4. vyučovací blok (6. a 7. hodina)

     

    12:25 - 12:45, resp. 13:10-13:45  obedňajšia prestávka (trvá približne 30 minút po skončení vyučovania) - vtedy máte možnosť vyzdvihnúť Vaše dieťa


     

    Režim počas klubu:
     
       obed-14:30

     voľná hra von (na vstupných dverách visí vždy papier s informáciou, kde sa ktorá trieda nachádza)

    14:30 - 14:45

     možnosť vyzdvihnúť deti z klubu

    14:45 - 15:45

     záľubka (organizovaná aktivita, počas ktorej Vás prosíme, aby ste deti vyzdvihovali  len v nevyhnutných prípadoch), prípadne krúžky

    15:45 - 16:00

     možnosť vyzdvihnúť deti z klubu

    16:00 - 17:00

     spoločná aktivita (organizovaná aktivita, počas ktorej ale deti z kubu môžete vyzdvihnúť - ZMENA oproti minulému školskému roku)

    17:00 - 17:30

     voľná hra

       

     

    Prosíme Vás, aby ste dodržiavali časy vyzdvihovania detí z klubu, počas aktivít nás (a najmä Vaše deti) Vaše príchody rušia v rozbehnutej  práci.

     

    Záľubky a spoločné aktivity si deti vyberajú podľa ponuky na magnetickej tabuli, ktorá visí za vstupnými dverami. Prváci si začnú aktivity vyberať až v druhom polroku, aby toho na nich nebolo zo začiatku priveľa. Aktivity budú mať organizované spoločne so svojimi vychovávateľmi v klube.

    Ak by ste nás predsalen mali problém nájsť, zoznam telefónnych čísiel bude vyvesený tiež na vstupných dverách a nájdete ho aj na našej stránke


    Klub bude fungovať aj pre žiakov druhého stupňa - piatakov, šiestakov, aj siedmakov budú mať svojho vychovaváteľa, voľnejší režim a dobrovoľné aktivity.

     
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie