• Školský vzdelávací program

   • Školský vzdelávací program

   • Náš vzdelávací program je postavený na týchto princípoch:

    • Využívame moderné pedagogické koncepcie a metódy vyučovania: vyučujeme nespojité písané písmo Comenia Script, čítanie učíme metódou Sfumato, matematiku Hejného metódou.

    • Učíme deti učiť sa, vštepujeme im základy algoritmicého myslenia, vedieme ich k objavovaniu, v maximálnej miere aplikujeme zážitkové vyučovanie.

    • Vyučujeme v blokoch, čiže dlhších časových úsekoch, počas ktorých prepájame jednotlivé predmety podľa danej témy a prestávky prispôsobujeme potrebám detí.

    • Robíme s deťmi projektové aktivity.

    • Angličtine a informatickej výchove sa venujeme od 1. ročníka.

    • Vedieme deti k samostatnosti, pretože si myslíme, že čo dokáže urobiť a vymyslieť dieťa, nemá robiť učiteľ.

    • Vytvárame vlastné vzdelávacie materiály presne podľa potrieb detí.

    • Deti na 1.stupni hodnotíme slovne.

     

    Školský vzdelávací program je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, upravený pre potreby našej školy. 

     

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 Felix klub: Kika / Renča: +421 948 840 985 Bernard: +421 948 196 201 Baška: +421 948 840 985 Ľudka: +421 948 261 740 Zorka: +421 948 478 430 Andrej: + 421 948 925 199 Sisa: +421 948 078 630
   • Haanova 28, 851 04 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie